تعبیر خواب ماهی

در مقالات پیشین از وبسایت نیمه شب، به تعبیر خواب انواع حیوانات اعم از گربه، سگ، موش و… پرداختیم و حال امروز در این بخش همراه شما عزیزان هستیم با تعبیر خواب ماهی و همچنین در بخش تعبیر خواب، می توانید به مرور تمامی تعابیر خواب ها بپردازید.

کلیات

به گفته معبران، تعبیر خواب ماهی در مجموع نشانه مثبتی می باشد. دیدن ماهی در رویا می تواند به معنی رزق و روزی باشد. جزئیاتی در رویا وجود دارد که می تواند این تعابیر را تغییر دهد. به گفته معبران نشانه های کوچک قادر هستند در رویای شما تاثیر گذار باشند، بنابرین برای تعبیر اصلی خواب خود، باید به جزئیات خواب، توجه ویژه نمود.

 تعبیر خواب ماهی

ماهی از نظر قران

قرآن کریم، دیدن ماهی را در خواب اتفاقی خوب تلقی کرده که نشان از حکمت الهی است. همان طور که حضرت یونس به کمک نهنگ نجات پیدا کرد ماهی ها نوید و مژده را برای شما به همراه خواهند داشت.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب طلا چیست؟

تعبیر خواب ماهی

ماهی زنده

دیدن ماهی زنده در خواب تعبیر نیکویی دارد. به خصوص، اگر که آبی که ماهی در آن است زلال و شفاف باشد و اگر آب، گل آلود باشد، نشان آن است که پس از سختی ها و پشت سر گذاشتن گرفتاری ها صاحب ثروت می شوید.

پاک کردن ماهی

رویاهای مربوط به تمیز کردن ماهی ها نشانه خوبی است و نشان دهنده برخی فعالیت های سرگرم کننده و مهیج در روزهای آینده است.

گاهی اوقات این رویا می تواند بیانگر این باشد که شما رفتاری دارید که نشان دهنده این است که با خود صادق نیستید.

ماهی بزرگ

معنی دیدن ماهی در خواب خیر و برکت و روزی است و هر چه این ماهی بزرگتر باشد بهتر است و نشان دهنده برکت بیشتر در زندگی شما است.

صحبت کردن با ماهی

اگر ماهی در خواب با شما صحبت کرد، تعبیر آن بستگی به نوع صحبت ماهی دارد. اگر ماهی، حرفهای خوب و امیدوار کننده زد در بیداری به شانس و موفقیت نزدیک خواهید شد اما اگر صحبت های ماهی ناخوشایند بود در بیداری نشان از شنیدن حرف های نا امیدکننده و سرزنش خواهد بود.

ماهی قرمز

ديدن ماهى قرمز در خواب، نشانه‌ى خوش شانسى اسـت و همچنین دیدن ماهی قرمز در خواب می تواند سمبل اتفاقات مثبت در زندگی فرد باشد.

اگر ماهی قرمز را در خواب ببینید که در دست دارید ، چنین رویائی معمولاً نشانه خوبی است که نشانگر خوشبختی و آغازهای جدید موفق است. برای زنان این جریان می تواند نشانگر ازدواج با یک مرد ثروتمند باشد.
اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی قرمز به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و اگر شما آن ماهی ها را به کسی بدهید نشان از آن است که به دیگران سود خواهید رساند.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب موش

حمله ماهی

تعبیر حمله ماهی این است که شما در یک موقعیت پیچیده و در معرض دشمنان سرسخت قرار می گیرید و اگر در خواب از حمله ماهی نجات یافتید در بیداری از موقعیت سخت خود، سربلند بیرون خواهید آمد اما اگر ماهی به شما آسیب زد در بیداری ممکن است شکست را تجربه کنید و از دیگران ضربه بخورید.

ماهی مرده

تعبیر رویای دیدن ماهی های مرده به این معنی است که باید مراقب باشید فرصت های عالی زندگی خود را از دست ندهید.

ماهی مرده در خواب شما می تواند نشانه این باشد که شما مشکلات زیادی را تجربه می کنید و همچنین نشان دهد که مسیر شما پر از رنج خواهد بود.

بازار ماهی

گر در خواب ایستاده بودید یا از طریق بازار ماهی فروشی قدم می زدید، چنین رویایی نشانه خوبی است و خوشبختی در آینده نزدیک را پیشگویی می کند. این رویا ممکن است نشان دهنده توانایی های شما برای موفقیت در هر چیزی باشد که آرزو می کنید و خوشبختی ای که از رسیدن به اهداف خود احساس می کنید.

تعبیر خواب ماهی

ماهی خوردنی

صاحب این رویا، اگر ماهی تازه پخته در خواب بخورد ، به او مال می رسد به اندازه آن ماهی که خورده ، یعنی اگر کم بخورد مال کمی به او می رسد و اگر زیاد بخورد مال زیادی به او خواهد رسید.

خوردن ماهی خام، اشاره به مالی حرام دارد که فرد ممکن است بخورد.

تخم ماهی

اگر خواب تخم ماهی را بینید ، مطمئن باشید که معنای امیدوار کننده تری در پشت آن وجود دارد.

این خواب توضیح می دهد که رویای تخم ماهی به طور کلی یک شروع تازه را نشان می دهد.

این خواب می تواند ایده جدیدی باشد که شما دارید یا الهام تازه است. او اضافه می کند که شما باید این آغاز جدید را بپذیرید.

ماهی گرفتن

اگر در خواب خود دیدید که یک ماهی بزرگ می گیرید معنی خوابتان خیلی خوب است و نشان دهنده این موضوع است که خوشبختی و شادی و موفقیت در ادامه زندگی تان خواهد بود.

اگر دیدید که با دست ماهی بزرگ می گیرید این خواب معنی خوبی ندارد و خیلی از مسائل دست به دست هم می دهد تا بزرگی و عزت و آبروی شما را لکه دار کنند و مورد غیبت و تهمت قرار خواهید گرفت.

اگر دیدید که با قلاب ماهیگیری؛ ماهی می گیرید تعبیر این خواب خوب است و نشان دهنده این موضع است که موفقیت و خوشبختی شما شانسی نیست و حاصل تفکر و دور اندیشی و خلاقیت شماست.

اگر در خواب موفق نشدید که ماهی بگیرید می تواند نشان دهنده فرصت های از دست رفته یا شانس و ناامیدی ناشی از این از دست دادن باشد.

ماهی طوسی

می گویند اگر در رویا با این رنگ از ماهی مواجه شدید سختی در انتظار شما است. نباید این را نادیده گرفت رنگ طوسی در تعابیر به معنی دوران سختی است که باید پشت سر بگذارید. با دیدن این رویا بهتر است بیشتر به خودتان مسلط باشید و از اتفاقات پیشرو نترسید. بهتر است وقتی از تعبیر خوابی با خبر هستید آن را برای دیگران تعریف نکنید چرا که گفته می شود این موضوع به حقیقی شده تعبیر خواب کمک می کند.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب سگ

ماهی سیاه

اگر در خواب دیدید ماهی سیاه، صید کردید یا فقط به آن نگاه می کنید، به معنای صاحب فرزند شدن است و اگر این ماهی را بخورید به معنای وارد شدن مال حرام به زندگی است.

اگر ماهی سیاه در آب زلال ببینی یعنی پیروزیت و شانس نصیبتان می شود.

ماهی سفید

اگر در خوابتان با ماهی سفید رو به رو شدید بدانید تعبیر خوبی دارد. به این نشان که شما در روز های آینده اخباری خواهید شنید. این خبر ها از سوی دوست یاد فرد عزیزی در زندگی شما است. معمولا این خبر ها به تعابیر خوب تشبیه شده است. اگر در رویا ماهی سفید را بکشید یعنی شما در مسیر خوبی از موفقیت قرار دارید.

نهنگ

رو به رو شدن در دریا با نهنگ، مواجه با دشمنی است قوی و تیز چنگ یا امری خطیر و سرنوشت ساز رخ به رخ قرار می‌گیرید.
چنانچه در خواب ببینید که از مقابل نهنگ گریختید خواب شما می‌گوید از خطر می‌رهید و دشمن (اگر دارید) نمی‌تواند به شما آسیب برساند.
اگر در خواب دیدید که نهنگ شما را گاز گرفت دشمن به شما آسیب می‌رساند.

ماهی یخ زده

تعبیر گفته شده از سوی روانشناسان در مورد این خواب تعامل برانگیز است. این که اگر در رویا ماهی یخ زده گرفتید یعنی شما در مسیر قدم گذاشته اید که اشتباه است. بهتر است به جای تغییر مسیر یا ادامه آن مدتی استراحت کنید و بعد به فکر راه جدید باشد.

ماهی قرمز در آب زلال

دیدن ماهی قرمز در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می‌دهند.
اگر دختری این خواب را ببیند، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد.

اگر در خواب ببینید که در کنار حوض یا آبگیر یا دریا یا رودخانه ای هستید و در آن آب پر از ماهی قرمز است که در حال شنا کردن تعبیر خواب خیلی خوب است و نشان از آینده ای روشن می دهد به شرطی که آب، روشن و شفاف و زلال باشد.

تیغ ماهی

تیغ ماهی در خواب نشان دهنده افکار قدیمی بیننده خواب است. در واقع افکار قدیمی که پرورش پیدا کرده و به ایده‌هایی رسیده است و می تواند شروع یک پروژه عظیم باشد.

ماهی دو تکه شده

این خواب نشانه خوبی است و به زودی موفقیت شما در رقابت را نشان می دهد. این رویا همچنین نشان می دهد که در آینده ای نزدیک، باطن اطرافیان برای شما برملا خواهد شد.

ماهی شور 

اگر در خواب ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت, گرفتار می شوید.

تعبیر خواب ماهی

ماهی در آب

رویای شنای ماهی در آب تمیز، نشان دهنده خوش شانسی و شنیدن خبرهای خوب در آینده نزدیک است. دیدن ماهی در آب، به معنای موفقیت در عشق و تجارت است.

کشتن ماهی

شاید تصور این که در خواب ماهی را بکشید تعبیر خوبی نداشته باشد. اما باید بدانید کشتن ماهی در رویا نشانه خوبی است. این موضوع به شما می گوید موفقیت هایی در آینده برای شما ایجاد می شود. بهتر از بعد از دیدن این رویا بیشتر به اتفاقات اطرافتان توجه کنید چرا که ممکن است این موفقیت ها را از دست بدهید چون تعبیر خواب گرفتن ماهی از دریا گفته شده شما موفقیتی به دست می آورد و اگر آن ماهی را بکشید موفقیت عملی می شود.

ماهی از آب بیرون افتاده

ماهی از آب بیرون افتاده به یک موقعیت مهم اشاره دارد، چنانچه ماهی را نجات دادید و درون آب انداختید به معنای آن است که در زندگی به فرصتی طلایی خواهید رسید و از آن فرصت؛ نهایت استفاده را خواهید نمود و اما اگر ماهی، جان سپرد نشان آن است که یک موقعیت مهم را با سهل انگاری از دست می دهید.

بیشتر بخوانید: تعبیر انواع مار

ماهی آبی رنگ

اگر دیدید که ماهی آبی رنگی در آب شنا می کند این خواب به یک موفقیت و شانس بزرگ در آینده ای نزدیک اشاره دارد. ماهی آبی رنگ، یافتن دوستی است که به شما کمک خواهد نمود و همچون یک راهنما در مسیر سرنوشت شما قرار خواهد گرفت.

تن ماهی 

تعبیر تن ماهی در خواب نشانه صرفه جویی در پول است. شما برای سرمایه گذاری های کاری خود مجبورید پول زیادی پس انداز کنید و این موضوع در آینده روی شما فشار زیادی وارد خواهد کرد.

ماهی خام

ماهی خام در خواب کسب مال و جاه و مقام از طریق نامشروع است بخصوص اینکه اگر فرد بیننده، ماهی خام را بخورد اما اگر تنها ماهی خام را دید و از آن تناول نکرد به معنای آن است که بر سر یک دو راهی قرار می گیرد.

ماهی زرد

تعبیر دیدن ماهی زرد طلائی در خواب نشانه پول و مال و ثروت است. ماهی زرد همچنین به معنای کسب و بدست آوردن طلا و سکه است.

ماهی آکواریوم

تعبیر ماهی آکواریوم در خواب بسیار مثبت است و پیش بینی برخی تغییرات مهم در زندگی است. اگر درخواب دیدید که آب آکواریوم کثیف بود و ماهی داخل آن مرده بود تعبیرش بد است و ممکن است که خبر مرگی را دریافت کنید.

اگر دختری در خواب ببیند که آکواریوم پر از ماهی است، تعبیرش بسیار خوب است. به زودی ازدواج کرده و باردار می شود. مخصوصا اگر آب داخل آکواریوم شفاف باشد اما اگر آب آکواریوم زلال نباشد، نشان از نا امیدی دارد.

سخن پایانی

از منظر امام صادق(ع)، در خواب ها (به استثنای رویاهای صادقه) حقیقت و دروغ با یک دیگر در آمیخته شده است. دلیل این امر نیز این است که اگر خواب تماما حقیقت باشد همه پیامبر می شدند و اگر دروغی بیش نباشد بیهوده است و این از حکمت الهی به دور است.

بنابرین بهتر است که بخش های نیک خواب خود را به خیریت تعبیر کرد و نگران جزئیات نا امید کننده آن نبود چرا که ممکن است آن بخش ها، تعبیری نداشته باشند و بخش های نیکوی خواب، تعبیر گردند.

درباره‌ی فرناز باقری

فرناز باقری هستم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت از دانشگاه بوعلی سینا ، معلم هستم و به دلیل کار در محیط مدرسه، همواره در حال خواندن و یادگیری مطالب جدید هستم، و در تلاشم تا آموخته هایم را در زمینه های مختلف در وب سایت نیمه شب بنویسم، امیدوارم مطالبی که می نویسم مورد پسند شما واقع شود.

همچنین ببینید

تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش

اکثر افراد در خواب خود، حیواناتی را دیده اند که یکی از این حیوانات، موش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *