گل فروشی آنلاین تهران

تعبیر خواب طلا چیست؟

بسیاری از افراد هستند که در خواب و رویاهای خود طلا می بینند و ممکن است بعد از آن از خود بپرسند که تعبیر خواب طلا چیست؟ آیا داشتن طلا در خواب نیکو است یا خیر؟ که در این مقاله از وبسایت نیمه شب، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت و همچنین با مراجعه به بخش تعبیر خواب می توانید به تعبیر سایر خوابهای خود نیز بپردازید.

کلیات

دیدن طلا در خواب از رویاهایی است که بیشتر، زنان با آن درگیر هستند.  معمولا خواب‌هایی با مضامینی همچون انگشتر طلا، النگو، گردنبند و …دیده می‌شوند که در برخی موارد می‌تواند هشدار و یا نشانه‌ای باشد. به طور کلی معبرین، طلا را نمادی از چیزهای ارزشمند و گرانبهای زندگی فرد بیننده خواب می‌دانند.

خواب طلا علاوه بر آنکه می تواند نشانه خوبی برای آینده باشد در عین حال نیز ممکن است به معنی دوره ای سخت، در زندگی اشاره کند و اینکه خواب طلا می تواند چه تعابیری داشته باشد به جزئیات بیشتر خواب بستگی دارد که در ادامه مطلب، به بررسی زوایای کامل آن خواهیم پرداخت.

تعبیر خواب طلا چیست؟

تعبیر خواب طلا

طلا با سنگ سبز

طلا با سنگ یا نگین سبز، نشانه رسیدن به خیر و برکت و سربلندی است. اگر کسی خواب ببیند که طلایی با نگین یا سنگ سبز دارد یا به او دادند، خیر و برکت یافته و بر دشمن ظفر می یابد.

سکه طلا

 اگر فردی سکه طلا به خواب ببیند که به او می دهند تعبیر ، آنست که به آن شخص ریاست می رسد.

طلا دادن به مرده

اگر در خواب دیدی که به مرده ای طلا می رهی معنی خواب تو رسیدن خبر بد به توست. اگر دختر نابالغی به مرده طلا بدهد در زندگی خوب خوشبخت نمی شود.اگر خواب ببینی که به مرده طلا می دهی معنی خواب تو بی نظمی در کاها و ایجاد مشکلات است. کلا دادن هر چیزی به مرده در خواب خوب نیست و گرفتن هر چیزی از مرده نیکوست.

گم کردن طلا

گم کردن طلا در خواب، حاکی از آن است که فرد بیننده در بیداری دچار خسران و زیان مالی خواهد گرفت و همچنین ممکن است به او خیانت گردد.

گم کردن طلا در خواب برای مردان نیکو است و نشان از بهبود بیماری و شفا دارد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب موش

طلا گرفتن

چنانچه در خواب ببینید کسی به شما طلا داد و از او طلا را تحویل گرفتید به اندازه میزان طلا به شما ثروت و اموالی خواهد رسید و در امور خود به موفقیت نزدیک خواهید شد.

چنین خوابی دیدن می‌تواند به معنی آن باشد که کسی سعی دارد مشکلاتی برای‌تان به بار بیاورد، که ممکن است در واقع به رنج بردن شما از بداقبالی‌های بزرگ منجر شود. چنین رویدادی می‌تواند عملا خوشبختی و آرامش‌ ذهنی‌تان را به وادی خطر بیندازد.

دستبند طلا در خواب

اگر شخصی ، چه زن و چه مرد ، ببیند که در خواب دستبند طلا می بندد ، این نشان می دهد که او ارثی به دست خواهد آورد ، اما این ارث دارای مشکلات زیادی خواهد بود.
اگر مردی در خواب ببیند که مچ پا بسته است ، این نشان می دهد که این فرد زندانی خواهد شد و از اضطراب و پریشانی رنج می برد ، زیرا پوشیدن مچ پا فقط برای زنان شناخته شده است.

تعبیر خواب طلا چیست؟

طلا خریدن

طلا خریدن در خواب، نشان دهنده آن است که زحمتی را بر خود هموار می کنید که نتیجه بخش خواهد بود و ثمرات تلاش خود را خواهید دید.

طلا دزدیدن

اگر فردی در خواب ببیند که طلا می دزدد به قدر طلا، مال نامشروع به دست خواهد آورد و اما اگر طلای او را در خواب دزدیدن نشان از خسران و زیان مالی دارد.

طلا برای زن باردار

اگر بیننده خواب باردار باشد و خواب طلا ببیند، تعبیر آن بسیار خوب است. دیدن این خواب نشان از زایمان راحت و آسانی دارد. اگر شخصی در خواب ببیند که هدیه طلا به او داده می‌شود در حالی که باردار است، تعبیر آن زایمانی خوب و بدون دغدغه است. تعبیر خواب طلا النگو، انگشتر و گردنبند نیز برای خانم باردار چنین است.

طلا برای زن متاهل

اگر زنی متأهل در خواب ببیند که طلا می گیرد ، این نشان می دهد که پول و معیشت زیادی بدست خواهد آورد.
اگر ببیند که شوهرش یک قطعه طلا به او می دهد ، این نشانگر بارداری او است ، اما اگر ببیند که طلا بدون سود دریافت کرده ، این نشانگر نگرانی و ناراحتی در خانه است.

فروش طلا

فروش طلا برای مردان، مژده و خبر خوشایند است و همچنین بهبود و شفای بیماری و برای زنان، بالعکس این تعبیر را دارد.

تنگ بودن طلا

چنانچه در خواب، طلایی را ببینید که برای شما تنگ است مانند انگشتر یا النگو و… شما دچار ضرر مالی خواهید شد و در قرض و بدهی فرو خواهید رفت. اگر طلای تنگ را در آوردید به معنی آن است که شما برای مدتی از لحاظ مالی در مضیغه خواهید بود. اما این دوران کوتاه خواهد بود و به خوبی سپری می شود.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب سگ

طلا برای دختر مجرد

طلا برای دختر مجرد در خواب نظم گرفتن کارهایش است. اگر دختر مجرد در خواب از مرده طلا بگیرد خواب خوبی است و به سعادت و خوشبختی اشاره دارد. اگر دختری در خواب طلا هدیه بگیرد معنی خواب این است که بخت و اقبالش باز می شود و ازدواج خوبی می کند.

تعبیر خواب تاج طلا

اگر خود و یا شخص دیگری تاج طلا به سر داشتید نشانه تغییراتی در آینده نزدیک است. برای مثال، احتمال دارد محل کار و یا محیط خانه تحت برخی تغییرات حیاتی و مهم قرار بگیرد.

طلا هدیه گرفتن

طلا هدیه گرفتن در خواب به معنای رسیدن به مقام و ریاست است و از جایی که گمان نمی کنید مژده و خبر خوش دریافت خواهید نمود.

خوردن طلا

خوردن و قورت دادن طلا نشانه خوبیست و می توان آن را مهارت، استعداد و یا تسلط در یک زمینه هنری و، یا علمی معنا کرد. این خواب حاکی از آن است که ابراز و یا به نمایش گذاشتن برخی استعدادها ، می تواند منفعت به دنبال داشته باشد.

طلا داشتن

تعبیر طلا داشتن در خواب، به میزان آن بستگی دارد و به عبارتی به میزان طلاها شما عزت و بزرگی به دست می آورید و هر چه طلایی که دیده اید بیشتر و گران قیمت تر باشد عزت شما نیز بیشتر خواهد بود.

طلا گوشواره

دیدن گوشواره طلا در خواب را می توان را مثل طوفانی عالی در زندگی اجتماعی تعبیر کرد چرا که، می تواند به معنی دوستی های جدید و روابط محبت آمیز شخصی باشد. این خواب همچنین نمادی از، زندگی در زمینه عاشقانه است.

تعبیر خواب طلا چیست؟

طلا النگو

النگوی طلا در خواب، تعبیری مبنا بر رسیدن به جاه و مقام و همچنین کسب ثروت فراوان دارد که برخی معبران بر این عقیده هستند که ممکن است کسب جاه و مقام و ثروت، ممکن است از طریق نامشروع باشد.

انگشتر طلا

انگشتر طلا در خواب نمادی از هدیه ای است که مدت طولانی رسیدن آن طول کشیده است. اگر مدت هاست کاری انجام می دهید ولی نتیجه آن را ندیده اید، پس بنابراین منتظر زمان، مناسب برای دیدن نتیجه آن باشید.

طبق تعبیر دیگری حلقه ازدواج طلا در خواب نشانه شراکتی شاد و رضایت بخش است ولی اگر مجرد، باشید این خواب می تواند به معنی ملاقاتی عاشقانه باشد که به یک رابطه متعهدانه در آینده منجر شود.

طلا شکسته

طلای شکسته در خواب، به معنای خسارت و زیان مالی است. شما مال و ثروتی بدست خواهید آورد اما به راحتی آن را از دست خواهید داد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب انواع مار

زنجیر طلا

زنجیر طلا در خواب نمادی از یک پیوند و ارتباط دائمی است که می تواند با همسر، یکی از اقوام نزدیک، و یا حتی یک دوست قدیمی باشد. چنین ارتباطی قوی تر خواهد شد.

طبق تعبیر دیگری، زنجیرطلا در خواب می تواند نشانه هشدار باشد. در آینده نزدیک ممکن است، نوعی فریب، دروغ و یا ناامیدی را تجربه کنید.

طلا برای مرد

 دیدن طلا در خواب برای مردان خوب نیست و به غم و اندوه اشاره می کند. اگر مردی در خواب دید که طلا پیدا کرده است و آن را در جیبش گذاشته معنی خواب ضرر مالی است و یا مجبور به دادن دیه می شود.

شمش طلا

دیدن شمش طلا در خواب نشانه خوبی برای زندگی عاشقانه است. اگر از آزادی دوره مجردی خود، لذت می برید، باید بدانید که فرصت شروع یک رابطه افزایش خواهد یافت. اگر از قبل همسر و شریک، زندگی دارید، پیوند شما مستحکم تر خواهد شد.

طلا امانت گرفتن 

اگر در خواب ببینید که طلا به امانت می گیرید نشان دهنده رسیدن به یک لذت دنیوی کوتاه و موقت است و فردی که در خواب طلا به امانت می گیرد نشان از آن دارد که وی به کشف استعدادهای درونی خود خواهد رسید.

ذوب کردن طلا

این خواب برای مردان، رسیدن به آسایش و آرامش را نوید می دهد و برای زنان، نشان از آن است که وی کاری می کند و بر سر زبان ها خواهد افتاد.

رفتن به طلا فروشی

رفتن به طلا فروشی، نشان از محیط پر نیرنگ و دسیسه دارد که در بیداری به آن، پای خواهید گذاشت، بنابرین این خواب، هشداری است به بیننده خواب.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب گربه
سخن پایانی

از قدیم‌الایام مردم بر این باور بوده‌اند که خواب و رویا با واقعیت زندگی ما مرتبط است. تردیدی نیست که رویاهای ما بازتابی از افکار و حالاتی است که در ضمیر ناخودآگاه ما به وقوع می‌پیوندند. یکی از رویاهایی که ممکن است افراد به کرات ببینند، طلاست. به طور کلی از نظر معبران، دیدن طلا در خواب برای آقایان تعبیر مثبتی ندارد ولی برای خانم ها بسیار نیکو و مبارک می باشد. به هرحال پیش از تعبیر هر خوابی، این نکته را بخاطر داشته باشید که اگر هر خوابی را به فال نیک بگیرید، ان شاالله که خیر خواهد شد.

FavoriteLoadingپسندیدم

گل فروشی آنلاین در تهران

درباره‌ی فرناز باقری

فرناز باقری هستم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت از دانشگاه بوعلی سینا ، معلم هستم و به دلیل کار در محیط مدرسه، همواره در حال خواندن و یادگیری مطالب جدید هستم، و در تلاشم تا آموخته هایم را در زمینه های مختلف در وب سایت نیمه شب بنویسم، امیدوارم مطالبی که می نویسم مورد پسند شما واقع شود.

همچنین ببینید

تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش

اکثر افراد در خواب خود، حیواناتی را دیده اند که یکی از این حیوانات، موش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *