آموزش بستن گره کراوات به چند روش زیبا و کاربردی

پوشش ظاهری هر فرد نشان دهنده پرستیژ و هوش اجتماعی وی می باشد ، بنابرین برای موفقیت در معاملات تجاری و یا ارتباطات اجتماعی ، اضافه کردن کراوات به لیست پوشاک خود ، شانس کاریزما و جذابیت فردی ما را افزایش خواهد داد و برای آشنایی بیشتر با روش های مختلف بستن ، در این مقاله از وبسایت نیمه شب با شما هستیم با آموزش بستن گره کراوات به چند روش زیبا و کاربردی.

آموزش بستن گره کراوات به چند روش زیبا و کاربردی

آموزش گره باریک:

 

آموزش بستن گره کراوات به چند روش زیبا و کاربردی

1-ابتدا کراوات را دور یقه خود ببندید، درز آن به سمت داخل باشد و انتهای قسمت ضخیم آن در سمت چپ باشد، همانند اندازه های تصویر فوق.
2-انتهای قسمت ضخیم کراوات را به صورت افقی از زیر انتهای باریک بیرون بیاورید و سپس آن را به صورت افقی از قسمت بالایی نوار باریک برگردانید.
3-انتهای قسمت ضخیم را دوباره از قسمت جلو از سمت چپ به راست عبور دهید.
4-حالا انتهای قسمت ضخیم کراوات را دوباره از سمت راست به چپ و به صورت افقی از پشت گره رد کنید.
5-حال در این مرحله ، انتهای قسمت ضخیم را دوباره از جلوی گره از بالا به پایین عبور دهید و انگشت خود را زیر حلقه افقی سوم قرار دهید.
6-حال ، نوک انتهای قسمت ضخیم را از زیر حلقه اطراف یقه خود عبور دهید و آن را در پشت گره و از جلوی گره پایین و از طریق حلقه افقی سوم خارج کنید.
7-سپس انتهای قسمت ضخیم را از طریق حلقه افقی بیرون آورید و آن را به سمت پایین بکشید.
8-کراوات را با گرفتن گره در یک دست و کشیدن آرام انتهای باریک آن با دست دیگر تنظیم کنید.

آموزش گره ساده:

مدل

این گره به طول کراوات کمتری نیاز دارد و برای مردان قد بلندی که سعی در بستن کراوات با طول معمولی دارند، انتخابی عالی است.

1-ابتدا کراوات را دور یقه خود حلقه کنید و انتهای ضخیم سمت چپ را کمی پایین تر از انتهای نازک آن قرار دهید.
2-سپس انتهای قسمت ضخیم را از جلوی انتهای نازک عبور دهید.
3- حال انتهای ضخیم را از پشت انتهای نازک بپیچید و از راست به چپ به صورت افقی عبور دهید.
4- سپس انتهای قسمت ضخیم را به صورت افقی در جلوی گره بیرون بیاورید و انگشت خود را زیر قسمت نوار افقی قرار دهید.
5- حال نوک انتهای قسمت ضخیم را به سمت بالا و داخل بچرخانید و آن را از زیر حلقه دور گردن خود عبور دهید .
6- انتهای قسمت ضخیم را از طریق حلقه ای که با انگشت خود باز نگه داشته اید به قسمت پایین هدایت کنید و آن را تا انتها از حلقه بکشید و گره را محکم ببندید. (گره را با نگه داشتن به آرامی در یک دست و کشیدن انتهای نازک آن با دست دیگر سفت کنید.)
نکته: این نوع گره ، یکی از محبوب ترین گره های کراوات برای مبتدیانی است که به دنبال این هستند که چگونه کراوات ببندند و نه تنها یادگیری آن آسان است، بلکه یکی از قدیمی ترین روش ها نیز هست.

شکل باریک تر این نوع کراوات ، برای یقه های پهن و پیراهن های یقه دکمه دار مناسب است.

بیشتر بخوانید: تاکسیدو چیست؟ و چه تفاوتی با کت و شلوار دارد؟

 

آموزش گره اسپرت:

مدل های جدید

1-کراوات را دور یقه‌تان ببندید به طوری که انتهای پهن سمت راست تا ران‌تان آویزان باشد و انتهای نازک آن در سمت چپ در حدود قفسه سینه‌تان باشد.
2-انتهای قسمت پهن را از راست به چپ عبور دهید و زیر چانه خود یک شکل X ایجاد کنید.
3-انتهای پهن کراوات را به صورت افقی از قسمت پشت به صورت حلقه ای به قسمت رو بیاورید.
4-انتهای پهن را از بالا و از طریق  X خارج کنید و محکم بکشید.
5-انتهای قسمت پهن را با دست راست خود بگیرید و از سمت راست به سمت چپ و از روی قسمت باریک بپیچید.
6-با دست چپ مثلث ایجاد شده را بدون آنکه به آن دست بزنید نگه داریدو  انتهای قسمت پهن را به سمت سینه بیاورید و از پشت حلقه ، آن را از روی X ایجاد شده عبور دهید.
7- با استفاده از انگشت اشاره دست چپ، مثلثی را که اکنون روی X تشکیل شده است را باز کنید و انتهای قسمت پهن را تا انتها بکشید.
8-برای تنظیم طول، گره را به سمت یقه خود بکشید و انتهای نازک کراوات را به سمت پایین بکشید. ممکن است لازم باشد حلقه افقی را تنظیم کنید تا مطمئن شوید که صاف و یکدست است.
نکات

این نوع گره کراواتی اسپرت که گره نیمه ویندزور نیز نام دارد برای مردانی که تازه شروع به یادگیری کراوات می کنند مناسب است .

این گره بهترین انتخاب برای کراوات های با عرض متوسط ​​و ضخیم است.

این نوع گره ، برای مردان درشت اندام و قدبلندی که سعی در استفاده از کراوات با طول معمولی دارند نیز انتخابی عالی است.

 

آموزش گره رسمی :

آموزش گره زدن در کراوات

1- ابتدا کراوات را دور یقه خود ببندید و انتهای پهن آن را در سمت راست و کمی پایین تر از بند کمر آویزان کنید.
2- انتهای قسمت پهن را به صورت افقی از سطح روی انتهای باریک عبور دهید و در زیر چانه خود یک شکل X ایجاد کنید.
3-انتهای پهن را به سمت بالا و از داخل حلقه دور گردن خود بیرون آورید و بصورت X و رو به سمت بالا خارج کنید و از یک انگشت برای نگه داشتن مدل X در جای خود استفاده کنید.
4-انتهای پهن را تا انتها به سمت پایین بکشید و انتهای پهن را به دور پشت گره بیاورید و از راست به چپ به صورت افقی رد کنید.
5-نوک انتهایی قسمت پهن را به سمت بالا بچرخانید و آن را به صورت مورب از جلوی گره بکشید.
6-انتهای قسمت پهن را از داخل حلقه ایجاد شده عبور دهید کنید و آن را پایین بیاورید به طوری که در قسمت چپ ، انتهای نازک آن ظاهر شود.
7-انتهای قسمت پهن را به صورت افقی از جلوی گره و از چپ به راست بیاورید تا یک نوار افقی را تشکیل دهد سپس انگشت خود را داخل آن فرو کرده و در جای خود نگه دارید.
8-انتهای قسمت پهن را یک بار دیگر به زیر حلقه بیاورید و نوک آن را به سمت بالا نگه دارید.
9-انتهای قسمت پهن را به سمت پایین بچرخانید و نوک آن را از طریق حلقه ای که با انگشت خود در مرحله 8 نگه داشتید به پایین بکشید.
10-انتهای پهن را تا انتها به سمت پایین بکشید و هرگونه چین و چروک یا شلی گره را صاف کنید.
نکته : این نوع گره ، دارای شکل متقارن مثلثی و بزرگ است و برای یقه‌های پهن و مردانی با گردن بزرگ مناسب است.

آموزش گره اداری:

کراوات

1- ابتدا کراوات را دور یقه خود ببندید و درز آن را به سمت بیرون و انتهای ضخیم آن را در سمت چپ خود و کمی پایین تر از انتهای باریک آن قرار دهید.

2-انتهای قسمت ضخیم را از زیر انتهای قسمت نازک عبور دهید و یک شکل X در زیر چانه خود ایجاد کنید.

3- انتهای قسمت ضخیم را به قسمت حلقه دور یقه فرو برید و سپس آن را از طریق حلقه ، پایین بیاورید.

4-نوک انتهای قسمت ضخیم را به صورت افقی از قسمت جلوی گره به سمت راست بیاورید و یک انگشت را زیر نوار افقی که در قسمت جلوی گره ایجاد کرده اید، قرار دهید.

5- نوک انتهای قسمت ضخیم را به سمت بالا و زیر حلقه دور یقه خود بیاورید.

6- حال نوک انتهای قسمت ضخیم را از طریق حلقه افقی که در مرحله 4 ایجاد کردید به سمت پایین بکشید.

7-سپس انتهای قسمت ضخیم را تا انتها از طریق حلقه افقی بکشید و آن را به سمت پایین فرو آورید.

8- در پایان گره را با یک دست و کشیدن انتهای باریک آن با دست دیگر تنظیم کنید.

آموزش گره مجلسی:

بستن کراوات

1-در مرحله اول ، کراوات را در اطراف یقه خود قرار دهید بطوری که درز آن رو به بیرون و انتهای ضخیم آن در سمت چپ باشد.

2- انتهای قسمت ضخیم را به صورت افقی از زیر انتهای نازک رد کنید و در زیر چانه خود ، حالتی شبیه X در آورید.

3- انتهای قسمت ضخیم را به صورت افقی از قسمت جلوی نوار نازک بیرون بیاورید.

4- به حلقه زدن انتهای نوار ضخیم به دور انتهای نوار نازک ادامه دهید و آن را به صورت افقی از پشت انتهای نوار نازک و از چپ به راست عبور دهید.

5- انتهای نوار ضخیم را به صورت عمودی به سمت بالا و جلوی گره بچرخانید، سپس آن را از پشت گره پایین بیاورید.

6- حال انتهای قسمت ضخیم را به سمت بیرون و به قسمت چپ انتهای نوار ضخیم هدایت کنید.

7- سپس انتهای قسمت ضخیم را در جلوی گره و از چپ به راست بیاورید که آن یک نوار افقی را تشکیل می دهد و لازم است که در این مرحله ، یک انگشت را از آن عبور دهید.

8- در نهایت، انتهای قسمت ضخیم را پشت گره بیاورید و آن را از طریق حلقه افقی که در مرحله 7 ایجاد کردید عبور دهید.

9- حال انتهای قسمت ضخیم را تا انتها بکشید و با گرفتن آن با یک دست و کشیدن آن با دست دیگر گره را سفت کنید.

سایر مدل های تصویری گره کراوات

دو گره

سه گره

ترینتی

سخن پایانی

اگر شما هم جز آقایانی هستید که به خوش پوشی و خوش تیپی خود اهمیت می دهید مقاله لباس پسرانه و مردانه اسپرت 1400 را نیز از دست ندهید که این مقاله ، شما را با انواع استایل ها و نکات خوش پوشی نیز آشنا خواهد نمود.

درباره‌ی فرناز باقری

فرناز باقری هستم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت از دانشگاه بوعلی سینا ، معلم هستم و به دلیل کار در محیط مدرسه، همواره در حال خواندن و یادگیری مطالب جدید هستم، و در تلاشم تا آموخته هایم را در زمینه های مختلف در وب سایت نیمه شب بنویسم، امیدوارم مطالبی که می نویسم مورد پسند شما واقع شود.

همچنین ببینید

ایده ست لباس شب یلدا

شب یلدا یکی از قدیمی ترین و زیباترین جشن های ایرانی است. که بیشتر خانواده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *