برندگان جام جهانی راگبی ۲۰۲۲

برندگان جام جهانی راگبی در هفتمین جام جهانی۲۰۲۲ که توسط راگبی جهانی برگزار می‌شود و هشتمین دوره از مسابقات هفت نفره جام جهانی راگبی است، مشخص می‌شوند. مسابقات ۲۰۲۲ مانند گذشته شامل ۲۴ تیم مردان و ۱۶ تیم زنان است، طی سه روز در سپتامبر برگزار می‌شود. برای اطلاع از نحوه‌ی برگزاری و برندگان این مسابقات در ادامه‌ی مقاله با تیم خبری وب‌سایت نیمه شب همراه باشید.

زمان و مکان برگزاری مسابقات راگبی جام جهانی ۲۰۲۲

بین ۹ تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲ در استادیوم کیپ تاون در کیپ تاون، آفریقای جنوبی برگزار می‌شود. این اولین بازی هفتگانه جام جهانی راگبی در آفریقا است. تاریخ‌ها با در نظر گرفتن مسابقات بازی‌های مشترک المنافع که در جولای همان سال برگزار شد، انتخاب شدند.

برندگان جام جهانی راگبی ۲۰۲۲ در تاریخ ۱۸ شهریور سال ۱۴۰۱

 • پیش‌دور شانزدهم

گروه مردان

ایرلند ۲۴ – ۰ پرتغال

کانادا ۳۱ – ۷ زیمبابوه

ساموآ ۳۳ – ۷ اوگاندا

اسکاتلند ۲۴ – ۷ جامائیکا

کنیا ۱۹ – ۰ تونگا

ولز ۳۳ – ۱۰ کره

هنگ کنگ ۷ – ۱۹ اوروگوئه

آلمان ۱۲ – ۱۵ چیلی

 • یک هشتم نهایی

گروه مردان

انگلستان ۵ – ۱۷ ایرلند

فرانسه ۱۹ – ۱۲ کانادا

آمریکا ۱۲ – ۴۰ ساموآ

نیوزلند ۴۳ – ۵ اسکاتلند

آرژانتین ۲۲ – ۷ کنیا

استرالیا ۳۵ – ۰ اوروگوئه

فیجی ۲۹ – ۵ ولز

آفریقای جنوبی ۳۲ – ۵ چیلی

گروه زنان

استرالیا ۴۸ – ۰ ماداگاسکار

آمریکا ۳۹ – ۷ لهستان

کانادا ۲۴ – ۵ چین

فیجی ۳۶ – ۷ ژاپن

ایرلند ۲۴ – ۱۲ برزیل

انگلستان ۲۹ – ۵ اسپانیا

نیوزلند ۴۷ – ۵ کلومبیا

فرانسه ۲۹ – ۰ آفریقای جنوبی

برندگان جام جهانی راگبی

برندگان جام جهانی راگبی ۲۰۲۲ در تاریخ ۱۹ شهریور سال ۱۴۰۱

 • یک چهارم نهایی

گروه مردان

پرتغال ۱۴ – ۲۱ آلمان

زیمبابوه ۰ – ۲۸ هنگ کنگ

اوگاندا ۱۲ – ۰ کره

جامائیکا ۰ – ۱۷ تونگا

 • یک چهارم نهایی چالش

گروه مردان

انگلستان ۳۵ – ۰ چیلی

کانادا ۱۲ – ۱۹ اوروگوئه

آمریکا ۳۳ – ۵ ولز

اسکاتلند ۵ – ۲۳ کنیا

گروه زنان

ماداگاسکار ۰ – ۱۲ اسپانیا

کلمبیا ۰ – ۳۳ برزیل

آفریقای جنوبی ۱۲ – ۱۶ برزیل

لهستان ۲۰ – ۱۴ چین

 • جایگاه ۲۱ تا ۲۴

گروه مردان

پرتغال ۳۱ – ۷ جامائیکا

زیمبابوه ۱۹ – ۲۱ کره

 • نیمه نهایی

گروه مردان

آلمان ۱۷ – ۱۵ تونگا

هنگ کنگ ۵ – ۱۴ اوگاندا

 • جایگاه ۱۳ تا ۱۶ چالش

گروه مردان

چیلی ۲۴ – ۲۱ اسکاتلند

کانادا ۳۳ – ۱۹ ولز

گروه زنان

ماداگاسار ۵ – ۳۶ چین

کلمبیا ۰ – ۲۷ آفریقای جنوبی

 • نیمه نهایی چالش

گروه مردان

اوروگوئه ۲۱ – ۱۹ آمریکا

انگلستان ۳۶ – ۰ کنیا

گروه زنان

اسپانیا ۱۰ – ۱۹ لهستان

برزیل ۱۰ – ۱۹ ژاپن

 • یک چهارم نهایی قهرمانی

گروه مردان

نیوزلند ۱۲ – ۵ آرژانتین

فرانسه ۵ – ۱۴ استرالیا

ساموآ ۱۰ – ۲۱ فیجی

ایرلند ۲۴ – ۱۴ آفریقای جنوبی

گروه زنان

استرالیا ۳۵ – ۵ انگلستان

نیوزلند ۲۸ – ۰ ایرلند

فرانسه ۱۹ – ۱۴ فیجی

آمریکا ۱۰ – ۷ کانادا

برندگان راگبی ۲۰۲۲ در تاریخ ۲۰ شهریور سال ۱۴۰۱

 • جایگاه ۲۳ و ۲۴

گروه مردان

جامائیکا ۱۷ – ۳۱ زیمبابوه

 • جایگاه ۲۱ و ۲۲

گروه مردان

پرتغال ۱۰ – ۱۲ کره

 • جایگاه ۱۹ و ۲۰

گروه مردان

تونگا ۰ – ۱۹ هنگ کنگ

 • جام فینال

گروه مردان

آلمان ۱۲ – ۱۹ اوگاندا

 • جام قهرمانی جایگاه ۵ تا ۸

گروه مردان

آفریقای جنوبی ۱۹ – ۲۶ آرژانتین

فرانسه ۲۴ – ۱۷ ساموآ

گروه زنان

انگلستان ۷ – ۲۲ کانادا

ایرلند ۰ – ۲۴ فیجی

 • قهرمانی نیمه نهایی

گروه مردان

ایرلند ۱۰ – ۱۷ نیوزلند

استرالیا ۱۴ – ۳۸ فیجی

گروه زنان

نیوزلند ۳۸ – ۷ فرانسه

استرالیا ۱۷ – ۷ آمریکا

 • جایگاه ۱۵ و ۱۶ چالش

گروه مردان

اسکاتلند ۲۱ – ۲۴ ولز

گروه زنان

ماداگاسکار ۱۹ – ۱۲ کلمبیا

 • جایگاه ۱۳ و ۱۴ چالش

گروه مردان

چیلی ۱۰ – ۱۲ کانادا

گروه زنان

چین ۲۱ – ۱۹ آفریقای جنوبی

 • جایگاه ۱۱ و ۱۲ چالش

گروه مردان

آمریکا ۲۶ – ۱۹ کنیا

گروه زنان

اسپانیا ۱۷ – ۱۹ برزیل

 • فینال چالش

گروه مردان

اوروگوئه ۵ – ۲۸ انگلستان

گروه زنان

لهستان ۱۲ – ۱۷ ژاپن

 • قهرمانی جایگاه ۷ و ۸

گروه مردان

آفریقای جنوبی ۳۵ – ۵ ساموآ

گروه زنان

انگلستان ۱۰ – ۲۶ ایرلند

 • قهرمانی جایگاه ۵ و ۶

گروه مردان

آرژانتین ۱۰ – ۷ فرانسه

گروه زنان

کانادا ۰ – ۳۵ فیجی

 • فینال برنز قهرمانی

گروه مردان

ایرلند ۱۹ – ۱۴ استرالیا

گروه زنان

آمریکا ۷ – ۲۹ فرانسه

 • فینال قهرمانی

گروه مردان

نیوزلند ۱۲ – ۲۹ فیجی

گروه زنان

استرالیا ۲۴ – ۲۲ نیوزلند

در گروه مردان تیم فیجی و در گروه زنان تیم استرالیا قهرمان این دروه از مسابقات جام جهانی راگبی شدند.

ویژگی‌های مکان برگزاری مسابقات جام جهانی راگبی ۲۰۲۲

این مسابقات در استادیوم کیپ تاون برگزار می‌شود. این استادیوم با ظرفیت ۵۵۰۰۰ نفر همان محلی است که از سال ۲۰۱۵ میزبان کیپ تاون سون است و برای اولین بار امسال میزبان تیم‌های مردان و زنان در سه روز رقابت به عنوان بخشی از سری جدید راگبی ۷ جهان است.

مسابقات ۲۰۲۲ پس از مسابقات جام‌جهانی راگبی ۲۰۱۸ در سانفرانسیسکو برگزار می‌شود که بیش از ۱۰۰۰۰۰ طرفدار برای یک رویداد راگبی در ایالات متحده، و همچنین مخاطبان پخش داخلی با بیش از نه میلیون بیننده، رکورد حضوری را به خود اختصاص داد.

رویداد ۲۰۱۸ که در پارک AT&T برگزار شد، ۹۰.۵ میلیون دلار کمک اقتصادی به سانفرانسیسکو (نیلسن اسپورت) داشت و تیم‌های مردان و زنان نیوزلند این عنوان را حفظ کردند.

برگزاری مناقصه برای جام جهانی راگبی ۲۰۲۲

۱۱ اتحادیه به طور رسمی برای میزبانی جام جهانی راگبی هفتمین دوره ۲۰۲۲ ابراز علاقه کردند. این اتحادیه‌ها عبارتند از، آرژانتین، جزایر کیمن، فرانسه، آلمان، هند، جامائیکا، مالزی، قطر، اسکاتلند، آفریقای جنوبی، تونس.

اتحادیه‌ها اسناد درخواست رسمی مناقصه را توسط راگبی جهانی صادر کردند و باید پاسخ‌های خود را تا ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۹ ارسال می‌کردند. در این میان آفریقای جنوبی حق میزبانی مسابقات را در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۹ دریافت کرد.

کشورهای واجد شرایط برای شرکت در مسابقات راگبی جام جهانی ۲۰۲۲

در گروه مردان هشت نفر از جام جهانی راگبی ۲۰۱۷۸، و همچنین میزبان مسابقات، آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۲، و ۱۶ مکان باقی مانده از شش دوره مسابقات قهرمانی قاره مشخص شد. این تیم‌ها عبارتند از:

نیوزلند، انگلیس، آفریقای جنوبی، فیجی، آرژانتین، آمریکا، فرانسه، قاسکاتلند، هنگ کنگ، کره، استرالیا، ساموآ، تونگا، اروگوئه، شیلی، کانادا، جامائیکا، اوگاندا، زیمبابوه، کنیا، آلمان، ایرلند، پرتغال و ولز.

در گروه زنان چهار نفر نیمه نهایی از هفت نفره جام جهانی راگبی ۲۰۲۲ مقدماتی و آفریقای جنوبی نیز به عنوان میزبان و یازده مکان باقی مانده از شش دوره مسابقات قهرمانی قاره مشخص شد. این تیم‌ها عبارتند از:

نیوزلند، فرانسه، استرالیا، آمریکا، آفریقای جنوبی، ژاپن، چین، فیجی، برزیل، کلمبیا، کانادا، ماداگاسکار، انگلستان، ایرلند، لهستان و اسپانیا.

 

درباره‌ی تیم تحریریه نیمه شب

همچنین ببینید

بهترین گل‌زن فوتبال در تاریخ

بهترین گل‌زن های تاریخ فوتبال

در اینجا قید شده است که چه کسی بهترین گل‌زن تاریخ فوتبال جهان است. آنها …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *