اسم های پسر و دختر مذهبی و قرآنی

نامگذاری نوزاد تازه متولد شده باید با توجه به معنای شایسته و تلفظ زیبای آن انجام گیرد و برای انتخاب اسم چه اسم هایی زیباتر از اسمهای پسر و دختر مذهبی و قرآنی. بنابرین اگر به دنبال اسم های زیبا و پر طرفدار هستید ادامه این مطلب را که شامل دو بخش اسم های قرانی و مذهبی است را از دست ندهید.

اسمهای پسر و دختر مذهبی و قرآنی

اسم مذهبی دختر

بخش اول 

 اسامی قرآنی:

دنیا: جهان ـ عالم ماهده ـ دنیا (بقره 85)

الهه: خدا ـ معبود (بقره ۱۳۳)

ندا: صدا، ندا، نوا (بقره ۱۷۱)

آتنا: به ما بده، عطا کن به ما ـ فعل امر (بقره ۲۰۰)

مولود: تولد یافته، متولد (بقره ۲۳۳)

سکینه: آرامش، سکون، آرامش خاطر (بقره ۲۴۸)

مریم: نام مادر حضرت عیسی (ع) (بقره ۲۵۳)

طیبه: پاک و پاکیزه (آل عمران ۳۸)

هدی: هدایت (آل عمران ۷۳)

منیر: نورانی، روشن ( آل عمران ۱۸۴)

مبنیا: روشن ـ آشکار (نساء ۲۰)

میثاق: عهد و پیمان (نساء ۱۵۴)

رضوانه: خوشنودی ـ رضایت (مائده ۱۶ )

ملوک: پادشاهان، جمع ملک (مائده ۲۰)

صدیقه: زن راستگو (مائده ۷۵)

مائده: غذا، سفر غذا (مائده ۱۱۲)

بیشتر بخوانید: پر طرفدارترین اسامی دختر و پسر در 1400 بر حسب بیشترین آمار ثبت احوال

قمر: ماه (انعام ۷۷)

زینب: زینت پدر (اعراف ۱۲۳)

مدینه: شهر (اعراف ۱۲۳)

عشرت: عدد ۱۰ ـ خوشی (اعراف ۱۶۰

اسماء: اسم‌ها، نام ها (اعراف ۱۸۰)

حدیث: گفتارـ حدیث ـ سخن (اعراف ۱۸۵)

شوکت: بزرگی (انفال ۷)

هاجر: هجرت کننده (انفال ۷۲)

اعظم: بزرگ ـ والا ـ بزرگتر (توبه ۲۰)

فضه: گنج ـ نفره ـ نام کنیز حضرت زهرا (س) (توبه ۳۴)

لیلا: شب ـ شبانه (یونس ۲۴)

کوکب: ستاره (یوسف ۵ )

رویا: خواب ـ رویا (یوسف ۳۶)

هما: نوعی مرغ ـ آن دو نفر (یوسف ۳۶)

زکیه: پاک شده (کهف ۷۶)

عذرا: عذر- معذرت (کهف ۷۶)

فردوس: بهشت (کهف ۱۰۷)

بهجت: شادی (نمل ۶۰)

مهین: مانند ماه (سجده ۸ )

سلاله: تداوم نسل (سجده ۸)

فرح: شادی ـ شادمانی (شوری ۴۸)

کبری: بزرگ (دخان ۱۶)

محیا: زندگی ـ زندگانی (جاثیه ۲۱)

سیما: چهره ـ روی ـ صورت (فتح ۲۹)

سحر: سحر و جادو ـ سحر (قمر ۳۴)

مرجان: نوعی جاندار دریایی (الرحمن ۲۲)

یاقوت: نوعی سنگ گرانقیمت (الرحمن ۵۸ )

راضیه: خوش ـ راضی ـ خوشنود (حاقه ۲۱)

عالیه: بلند مرتبه (حاقه ۲۲)

طهورا: پاک ـ پاکیزه (دهر ۲۱)

ساهره: زمین هموا (نبأ ۱۴)

مرضیه-  راضی ـ خوشنود شده (فجر ۲۸)

مطهره: پاک ـ پاکیزه (بینه ۲)

کوثر: حوض و چشمه کوثر (کوثر ۱)

اسمهای پسر و دختر مذهبی و قرآنی

اسم مذهبی دخترانه باکلاس

بخش دوم

 اسامی مذهبی:

اسم دخترانه مذهبی با الف

آنسه : انس گیرنده، مانوس، خو گیرنده، همنشین نیکو

آتیه : آینده

آلا : نعمتها، نیکی ها، از اسامی قرآنی

آیه : نشانه، نشانه خدا

اسماء الهدی : نامهای هدایت، از اسامی قرآنی(نامهای هدایت خداوند)

ایما : اشاره

اکرم : بزرگوار، گرامی

اسنا : بانوی بزرگوار و بلندمرتبه

امینه : مؤنث امین – درستکار

الهام : به دل افکندن، در دل انداختن؛ القاء معنی خاص در قلب به طریق فیض؛

امیرا : بانوی حاکم

اسراء : اسم یکی از سوره های قرآن، به معنی معراج پیامبر

الحان : نواهای خوش، نغمه های دلکش، صدای موزون و خوش آیند

 

اسم دخترانه مذهبی با ب

بِنت الهدی : دختر هدایت شده

بشری : بشارت، مژده، از القاب قرآن (بشارت برای مومنین)

 

اسم دخترانه مذهبی با ت

تالیا : تلاوت کننده قرآن

تبارک : یعنی مبارک شد ،از صفات خدا

ایمانه : منسوب به ایمان

تامارا : درخت خرما؛ نام عروس یهودا چهارمین پسر حضرت یعقوب(ع)

تکتم : نام چاه زمزم، نام مادر امام رضا ،بانوی رازدار و رازنگهدار

تسنیم : رودی در بهشت (سوره مطففین)

 

 

اسم دخترانه مذهبی با ث

ثمر : ثمره، میوه

ثمینا : گرانبها

ثمین : گرانبها

ثمره : میوه

ثنا : حمد، شکر، سپاس

 

 

اسم دخترانه مذهبی با ج

جنان : بهشتها، باغها، از اسامی قرانی

 

اسم دخترانه مذهبی با چ

چشمه: محل خروج آب از دل زمین (به نام چشمه در معانی آیات قران نیز اشاره گردیده است)

 

اسم دخترانه مذهبی با ح

حنیفا : حق، راست(لقب ادیان توحیدی و مسلک حضرت ابراهیم)

حورا : حور، حور بهشتی

حورانه : مثل حور زیبا

حنیفه: حق، راست(لقب ادیان توحیدی و مسلک حضرت ابراهیم)

حره : دختر آزاده، از اسامی حضرت زهرا، از القاب بانوان اشرافی،(حر اسم اولین شهید کربلا هم هست)

حسنی : نیکو، پسندیده

حسنیه : نیکوتر، کار نیک، عاقبت نیکو

حدیث : سخنی که از پیامبر(ص) یا بزرگان دین نقل می کنند، داستان، سرگذشت، سخن

حکیمه : زن حکیم و دانشمند،از القاب حضرت زهرا

حسنا : زن زیبا

حسیبا : مرکب از حسیب به معنای پاک نژاد و پاکزاد و الف نسبت ، دختر با اصل و نسب

حنانه : ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ، ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪﻩ، ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ، ستونی که قبل از ساختن منبر پیامبر اسلام(ص) هنگام وعظ به آن تکیه می فرمودند

حورزاد : زاده حور، از شدت کمال زیبایی انگار از نسل حور است

حوریا : آنکه چون حور زیباست

حلیا : آنچه در چشم خوش میدرخشد (حلی+ا)

حلما : دختران صبور و بردبار، از القاب حضرت زینب ( س )، ( جمع حَلیم ) بردباران، صبوران، به ضم ح، جمع حلیم

 

اسم دخترانه مذهبی با خ

خضرا: سبز، تازه

خدیجه: خیر و برکت

 

اسم دخترانه مذهبی با د

درسا: مانند در، مروارید، در(عربی) + سا(فارسی)

دنیا : کیهان ؛ جهان، گیتی. زندگانی حاضر؛ جهانی که در آن هستیم.

درا (dorra): دختر زیبا و ارزشمند، مانند در

دینا : اسم خواهر حضرت یوسف، به معنی دین هم هست

 

اسم دخترانه مذهبی با ذ

ذاکره : مونث ذاکر (آنکه خدا را ستایش می‌کند و ذکر خدا می‌گوید؛ یاد کننده)

ذکیه : تیزهوش

ذریه: نسل، فرزندان

 

 

اسم دخترانه مذهبی با ر

ردا : عقل و خرد

راحل : دختر مهاجر

رافعه : اوج دهنده، رفیع کننده (باعث افتخار)

رضوانه : بهشتی، زیبارو

راحیل : نام یک فرشته و به معنای بی گناه است. راحیل همسر دوم و محبوب یعقوب و مادر یوسف است.

رمیصا : بانوی دلیر و جنگجوی صدر اسلام که از زنان دیگر و همچنین خیمه پیامبر دفاع کرد تا اینکه پس از مقاومت و دلیری بسیار شهید شد(ام سلیم ، دختر ملحان بن خالد بن زید یکی از صحابه معروف رسول الله،همچنین نام یکی از دو ستاره ای که بر ذراع است)

رحمه : نام همسر حضرت ایوب

ریحانه : گل خوشبو و معطر (مثل اسم قبل،نام مادر امام رضا،از القاب حضرت زهرا

رانیا : قریب و نزدیک

 

اسم دخترانه مذهبی با ز

زهرا: درخشان تر

زمزم : نام چشمه ای که به خاطر دعای مادر حضزهرا:رت اسماعیل در مکه نمایان شد

زوفا : گیاهی معطر از خانواده نعنا

 

اسم دخترانه مذهبی با س

ساهره : چشمه روان

ساریه : ساریه نام یکی از دختران امام موسی کاظم(ع) بود. این نام در عربی یعنی ابری که در شب آید.

ساجده : دختر سجده کننده(عبادت کننده خدا)

ساعده : دختر مددیار، یاری کننده

سالمه : بدون عیب، در کمال سلامت

سامره : نام شهری در عراق که مرقد امام دهم و یازدهم در آن واقع شده است

ستیلا (satila) : نام دختر امام موسی کاظم و لقب حضرت مریم

سامیرا: زن بزرگوار، نام محلی در نزدیکی مکه،نام عمه شیرین در داستان خسرو و شیرین ترجمه عربی مهین بانو است.

سامیه : یعنی بانوی بلندمرتبه و از القاب حضرت زینب

سبا : سوره 34 قرآن کریم، شهری در یمن که بلقیس ملکه آنجا بوده، در عبری به معنی انسان

سلاله : یعنی نسل، از القاب حضرت زهرا

سدنا:(Sednā) سجده کننده بر خانه خدا – مرکب از سدن(عربی) به معنای سجده کردن به کعبه + ابف فاعلی (فارسی)

سدن (saden) : پارچه ای که روی کعبه می کشند، خدمتکارکعبه

سلوی (بر وزن حلوا) : کبوتر بهشتی در قرآن

سما : آسمان

سنا : روشنایی

سندس (sandas): پارچه ای ابریشمی و لطیف، در قرآن آمده است که لباس ابرار از جنس سندس ساخته شده است معنی دیگرش میشه دختری که پوشاننده بهشتیان است

 

اسم دخترانه مذهبی با ش

شریفه : زن شرافتمند

شعری (shera) : نام ستاره ای، در قرآن هم آمده

شمسا : دختری که مانند خورشید است، درخشان و پرتوافشان

شمیس : خورشید کوچک

شفیعه : زن شفاعت کننده

شیما : زنی که روی چانه اش خال دارد، زن زیبای عرب، نام دختر حلیمه سعدیه دایه پیامبر(ص)

 

اسم دخترانه مذهبی با ص

صبا : نسیم ملایمی که از طرف شمال شرق می وزد، پیام رسان میان عاشق و معشوق، نام یکی از شعب بیست و چهارگانه موسیقی قدیم

صهبا : شرابی که مایل به سرخی باشد، شراب انگوری

صبرا : بردباری

صالحه : دختر و زن نیکوکار

صونا : دوری از گناه، خویشتنداری از گناه

 

اسم دخترانه مذهبی با ض

ضاحکه: خندان

ضحا: زمانی پس از برآمدن آفتاب که در قران نیز بر آن قسم خورده شده است

 

اسم دخترانه مذهبی با ط

طهورا : پاکیزه، پاک کننده، از اسامی قرآنی (شرابا طهورا)

طنان : پرطنین، بلندآوازه، مشهور

طاهره : طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهرا (ع) و لقب خدیجه همسر پیامبر (ص)

طیبه: پاک

 

اسم دخترانه مذهبی با ظ

ظهیره: پشتیبان، یاور

 

اسم دخترانه مذهبی با ع

عارفه : زن عالم و عارف

عادله : مؤنث عادل، بانوی با انصاف

عرشیان : عرش(عربی) + ی (فارسی) + ان (فارسی) ملائکه، فرشتگان

علیا : رفیع، والا

عذرا : دوشیزه، باکره، بکر، لقب مریم(ع) و لقب فاطمه(س)، نام معشوق وامق

عاتکه : نام دختر عبدالمطلب(جد پیامبر(ص) ) در واقع نام عمه پیامبر

عابده : زن عبادت کننده

عالیه : عنوانی احترام آمیز برای بانوان،به روایتی نام دختر امام علی النقی(ع)

عامره : آبادکننده

عطیه : هدیه عطا شده (از طرف خداوند)

عسل : از اسامی قرآنی، در قرآن درباره اش گفته شده:در آن نوعی شفاست.

عفیفه : زن پاک دامن

عهدیه : پای بند به عهد و پیمان

 

 

اسم دخترانه مذهبی با غ

غدیره : گیسوی بافته شده، مونث شده کلمه (غدیر)

غانیه : دختر جوان پاکدامن

 

اسم دخترانه مذهبی با ف

فائزه : نائل، رستگار، از اسامی قرآنی

فاطمه : نام دختر پیامبر(ص)، زنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد

فریضه : عمل واجب

فائقه : پیروز شده

فارهه : دختر زیبا و با نمک

فصیحه : فصیح و گویا، بانوی فهمیده

فهیمه : با فهم

 

اسم دخترانه مذهبی با  ق

قمر: ماه

قدسیه: فرشته

 

اسم دخترانه مذهبی با ک

کوثر : نیکی بسیار، نام یک سوره قرآن که درباره حضرت زهراست

 

اسم دخترانه مذهبی با گ

گیتی: جهان

گوهر: جواهر

 

اسم دخترانه مذهبی با ل

لیالی : شبها

لیلا : درازترین و تارترین شب، سرخوشی از می، همسر پیامبر اسلام

 

اسم دخترانه مذهبی با م

ماریه : زن سپید و درخشان، نام یکی از همسران پیامبر

مهنا (mohanna ) : گوارا و خوش

مرسا : در عربی یعنی استوار و ثابت شدن و واقع شدن. این کلمه دوبار به صورت «مرسی» در قرآن آمده است.

محیا : یکی از صفات خدا، زنده و پویا

متینا : دختر متین و باوقار

ملیحه : (در قدیم) (به مجاز) ملیح، زیبا و خوشایند، دارای ملاحت، با نمک؛ (در قدیم) دوست داشتنی و مورد پسند

مهلا : در زبان عربی یعنی آهسته و بی شتاب. مهلا از اسم های حضرت زهرا (س) است.

مائده (Mā-‘ede) : خوردنی، طعام، نام سوره ای در قرآن کریم

مبینا : آشکار و روشن، از اسامی کلام وحی محدثه :مؤنث محدث، گوینده سخن

مهدیا : مهدیا مونت مهدی به معنای هدایت شده است. مهدیا یعنی دختری که هدایت شده.

محیصا : رستگار شده، پاک و آمرزیده (به فتح میم). در قرآن کریم به معنای محل فرار و پناهگاه آمده است (دارای ریشه پارسی و مذهبی)

متانت : وقار، حالت استواری و سنگینی در رفتار همراه با پرهیز از نشان دادنِ هیجان های درونی

مشکات : (در قدیم) چراغدان، از واژه های قرآنی، مکان نورانی – طاقی بلند که چراغ را در آن گذارند

ملیسا : زمانی بین مغرب و نماز عشا؛ ماه صَفر؛ ماهی بین آخر گرما و زمستان (ریشه یونانی)

ملیکا : اسم رومی، مادر امام مهدی

مهدیه : کسی که خداوند او را به سوی رستگاری و راه راست هدایت نمود، کسی که خداوند رستگاری را و راه راست را برایش تعیین کرد، مؤنث مهدی، عروس

 

اسم دخترانه مذهبی با ن

نورا : درخشان، تابان(از نور میاد)

نها : عقل و خرد (اسم قرآنی)

ندا : صدا، ندا، نوا

نسیبه : دارای اصل و نسب؛ خویشاوند و نزدی

نفیسه : گران بها، قیمتی؛ ارجمند و گرامی

 

اسم دخترانه مذهبی با و

وفا : ایفای عهد، پیمان پایی، دوستی، صمیمیت

 

اسم دخترانه مذهبی با ه

هانیه : شادمان و خوشبخت، مهربان و دلسوز، لقب حضرت زهرا. (حانیه زنی است که پس از مرگ شوهرش ازدواج نکند و بر فرزند خود بماند تا او را پرورش دهد و به معنای آن که به شوهر و فرزندانش بسیار مهربان است.)

هدی : هدایت، از القاب قرآن، (هدایت برای مومنین)

 

اسم دخترانه مذهبی با ی

یسری: راحتی، آسانی، گشایش، دختر خوش قدم (یسرا)

یامین : لقب راحیل، همسر حضرت یعقوب (مادر بنیامین و یوسف)

یوکابد : در عبری این اسم به عبارت «خداوند بزرگ است» معنی می شود. نام مادر هارون و موسی و مریم هم یوکابد بوده.

یسنا : در لغت به معنی حمد، پرستش، ستایش، نماز، جشن و در اصطلاح نام یکی از بخش های پنجگانه اوستا و مهمترین آنهاست.

اسم های پسر و دختر مذهبی و قرآنی

اسم مذهبی پسر

بخش اول 

 اسامی قرآنی:

رحمان: بخشنانده ـ رحمتگر (حمد 1)

رحیم: مهربان ـ بسیار رحم کننده (حمد 1)

مالک: صاحب ـ دارنده (حمده 4)

فتح‌الله: گشایش الهی ـ فتح و گشودن خداوند (بقره ۷۶)

محرم: حرام شده ـ نام اولین ماه قمری ـ تحریم شده (بقره ۸۵)

رسول: فرستاده ـ کسی که رسالتی را بر عهده دارد (بقره 87)

جبرییل: نام فرشته مقرب الهی و امین وحی بر پیامبر اکرم (ص) (بقره 98)

سلیمان: نام یکی از پیامبران الهی (بقره ۱۰۲)

احد: یکی از صفات خداوند به معنی یگانه ـ واحد ـ تک (بقره ۱۰۲)

قدیر: بسیار قدرتمند ـ قادر (بقره ۱۰۶)

ولی: صاحب ـ سرور ـ سرپرست ـ مولا (بقره ۱۰۷)

نصیر: یاورـ یاری دهنده (بقره ۱۰۷)

محسن: نیک ـ نیکو ـ نیکوکار (بقره ۱۱۲)

ابراهیم: نام یکی از پیامبران الوالعزم الهی که خانه خدا را بنا کرد ( بقره ۱۲۵)

اسماعیل: نام پسر حضرت ابراهیم که مادرش هاجر می‌باشد (بقره ۱۲۵)

یعقوب: نام یکی از پیامبران الهی و پدر حضرت یوسف (ع) (بقره ۱۳۲)

اسحاق: نام یکی از پیامبران الهی (بقره ‌۱۳۳)

رووف: بسیار دلسوز، کسی که رأفت دارد (بقره ۱۴۳)

حجت: دلیل ـ برهان (بقره ۱۵۰)

شاکر: شکرگزار (بقره ۱۵۸)

غفور: آمرزنده، آمرزشگر (بقره ۱۷۳)

رمضان: نام یکی از ماه‌های قمری ـ ماه روزه و نزول قرآن (بقره ۱۸۵)

عباد: بندگان ـ جمع عبد (بقره ۱۸۶)

عزت: بزرگی ـ عزت ـ عزیز بودن (بقره ۲۰۶)

نعمت: بخشش (بقره ۲۱۱)

اکبر: بزرگتر ـ بزرگ‌ترین (بقره ۲۱۷)

رحمت‌الله: رحمت الهی، لطف خدا (بقره ۲۱۸)

داوود: نام یکی از پیامبران الهی (بقره ۲۵۱)

علی: بلند مرتبه ـ والا (بقره ۲۵۵)

عظیم: بزرگ با عظمت (بقره ۲۵۵)

تراب: خاک (بقره ۲۶۴)

حمید: ستایش کننده، ستوده ( بقره ۲۶۷ )

حکمت: دانش و آگاهی ( آل عمران ۲۶۹)

وهاب: بسیار بخشنده (آل عمران ۱۵)

رضوان: خشنودی، رضایت (آل عمران ۱۵)

حسن: نیکو ـ نیکویی ( آل عمران ۳۷)

زکریا: نام یکی از پیامبران الهی (آل عمران ۳۷)

محراب: محل عبادت و سجده‌گاه (آل عمران ۳۷)

نعمت‌الله‌: نعمت خدا، خدادادی، خداداده (آل عمران ۱۰۳)

محمد: نام آخرین پیامبر الهی ـ پسندیده ، ستایش شده (آل عمران ۱۴۴)

ایوب: نام یکی از پیامبران الهی ـ صبر ایوب شهرت دارد (نساء ۱۶۳)

یونس: نام یکی از پیامبران الهی که مدتی در دهان ماهی بود (نساء ۱۶۴)

برهان: دلیل ـ علت (نساء ۱۷۴)

بشیر: بشارت دهنده ـ کسی که خبر شادی بدهد (مائده ۱۹)

قادر: توانا (انعام ۳۷)

یوسف: نام یکی از پیامبران الهی و فرزند حضرت یعقوب(ع) (انعام ۸۴)

الیاس: نام یکی از پیامبران الهی (انعام ۸۵)

صالح: نام پیامبر قوم ثمود (اعراف ۷۳)

ماشاءالله: آنچه خدا بخواهد ـ خواست خدا (اعراف ۱۸۸)

ایمان: عقیده – (توبه ۲۳)

نورالله: نورالهی ـ نور خدا (توبه ۳۲)

شفیع: شفاعت کننده (یونس ۳)

ضیاء: نور، روشنی، روشنایی (یونس ۵)

اصغر: کوچک‌تر، کوچک‌ترین (یونس ۶۱)

مجید: بزرگوار، تمجید شده (هود ۷۳)

رشید: صاحب عقل و خرد، رشد یافته ـ بالغ (هود ۷۸)

سعید: خوشبخت، سعادتمند ( هود ۱۰۵ )

عطاء: بخشش، موهبت (هود ۱۰۸)

غلام: پسر، نوکر (یوسف ۱۹)

شاهد: گواه، ناظر، شاهد (یوسف ۲۶ )

امین: کسی که امانت را رعایت می‌کند (یوسف ۵۴)

روح‌الله: روح خدا، لقب حضرت عیسی (ع) (یونس ۸۷)

جبار: صاحب قدرت و زور، سختگیر (ابراهیم ۱)

شهاب: نام سنگ‌های آسمانی (حجر ۱۸)

جمال: زیبایی (نحل 6)

سبحان: منزه، پاک، پاکیزه (اسراء ۱)

شکور: بسیار شکرگزار ( اسراء ۳ )

منصور: پیروز (اسراء ۳۳ )

خلیل: دوست، صفت، حضرت ابراهیم (ع) (اسراء ۷۳ )

محمود:  ستایش شده ـ ستوده (اسراء ۷۹)

فردوس: بهشت (کهف ۱۰۷)

عبدالله: بنده خدا (مریم ۳۰)

صادق: راستگو، درستکار (مریم ۵۴ )

طه: نامی برای پیامبر اکرم (ص) از حروف مقطعه قرآن (طه ۱)

غفار: آمرزنده، بخشنده (طه ۸۲)

سینا: محل عبادت حضرت موسی (ع) ـ طور سینا (مومون ۲۰)

مصباح: چراغ (نور ۳۵)

هادی: هدایت کننده (فرقان ۳۱)

فواد: دل ـ قلب (قصص ۱۰ )

صباح: صبحگاه (صافات ۱۷۷)

بیشتر بخوانید: اسامی مشترک یا اسامی پسر و دختر بین زبان فارسی و دیگر زبانها

یدالله: دست خدا (فتح ۱۰ )

متین: دارای متانت و وفار ـ سنگین و استوار (ذاریات ۵۸)

جلال: صاحب بزرگی و عظمت (الرحمن ۲۷)

حسان: نیکو ـ نیک (الرحمن ۷۰ )

احمد: یکی از نام‌های پیامبر اکرم (صف ۶)

ودود: دوست ـ یار (بروج ۱۴)

حافظ: نگهدارنده ـ نگاهبان (طارق ۴)

نصرالله: یاری خدا (نصر ۱)

صمد: بی‌نیاز (توحید ۲)

اسمهای پسر و دختر مذهبی و قرآنی

نام های قرانی پسر

بخش اول 

 اسامی مذهبی:

 

اسم پسرانه مذهبی با الف

 

اَحد: دیگانه، یکتا، بیمانند؛ از نام‌های خداوند؛ یکی

اُسامه: اَعلام نام چند تن از صحابیان پیامبر اسلام(ص) از جمله اسامه ابن زید، به تعبیری این واژه به معنی شیر بیشه، اسد (به مجاز) دلیر و شجاع می باشد.

اِبراهیم: پدر عالی، یکی از پیامبران اولوالعزم و نام فرزند حضرت محمد (ص) که در کودکی وفات یافت.

اِحسان: خوبی، نیکی، نیکویی؛ (به مجاز) بخشش، انعام، نیکویی کردن؛ (در تصوف) نیکی کردن در مقابل بدی دیگران.

اِدریس: نام یکی از پیامبران که در قرآن کریم نیز دو بار ذکرش آمده است.

اِرمیا: بزرگ داشته شده، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل، همچنین لقب حضرت خضر نبی و لقب حضرت علی (ع)

ابوالفضل: پدر فضل؛ ابوالفضل عباس(ع) بن علی

احمد: ستوده‌ترین؛ یکی از نامهای حضرت محمّد(ص) پیامبر اسلام

احمدرضا: کسی که به اوصاف خشنودی و ستوده متصف است.

اسماعیل: پیامبر بنی اسرائیل و پسر ابراهیم نبی(ع) و هاجر

اشرس: مرد دلاور، دلیر، نام یکی از صحابه پیامبر (ص)

اشعیا: نجات یهوه، نام یکی از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل

الیا: الیاس، خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و در اسلام یکی از چهار پیامبر جاویدان

الیاس: به معنی ایلیا، نام پیغمبری از یهود و بنی اسرائیل در زمان آخاب و ایزابل که نام وی در قرآن کریم به صورت‌های الیاس و الیاسین آمده است؛ وی یکی از چهار نبی جاویدان به شمار رفته است.

امیرطاها: نام مرکب از امیر و طاها

امیرعرفان: فرمانروای آگاه، امیر و پادشاه عارف، حاکمی که اهل شناختن حق تعالی است.
ریشه: عربی

امیرعطا: امیر و پادشاه بخشنده، پادشاه و حاکم انعام دهنده.

امیرمختار: نام مرکب از امیر و مختار.

امیرمهدی: امیر هدایت شده، فرمانروای ارشاد گردیده.

امین: امانتدار، زنهاردار؛ طرف اعتماد، معتمد؛ از القاب پیامبر اسلام(ص) پیش از بعثت؛ لقب جبرئیل

ایلیا: خداوند خدای من است؛ در تورات از انبیای بنی اسرائیل که در عهد عتیق، عهد جدید و قرآن (= الیاس) از او یاد شده است؛ (در سُریانی) نام امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب(ع)

ایمان: اعتقاد به وجود خداوند و حقیقت رسولان و دین، در مقابل کفر.

آبرام: صورت دیگر ابراهیم، پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، اسم یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، هم چنین نام سوره ای در قرآن

آلیا: الیاس

 

بیشتر بخوانید: اسم دختر و پسر پیامبران و امامان

 

اسم پسرانه مذهبی با ب

بَشّار: بشارت دهنده؛ از اصحاب امام صادق(ع)

بَشیر: مژده دهنده در مقابل نذیر، مژده آور، مژده رسان، بشارت دهنده؛ از القاب پیامبر اسلام(ص)

بَصیر: بینا؛ (به مجاز) آگاه؛ از نامها و صفات خداوند؛ دانا، بیننده، روشن بین

بِنیامین: یعنی پسر دست راستِ من؛ آخرین پسر حضرت یعقوب (ع) و برادر تنی حضرت یوسف (ع).

بدیع: جدید، تازه، نوآیین؛ زیبا؛ جالب، شگفت انگیز، نادر

 

اسم پسرانه مذهبی با ت

تَمیم: تمام و کامل؛ استوار، سخت؛ نام چند تن از صحابه و اشخاص در جهان اسلام

تُراب: خاک

تارخ: به معنی تنبل؛ نام پدر حضرت ابراهیم(ع)

توحید: یگانه دانستن خدا؛ اقرار به یگانگی خداوند، یکتا پرستی؛ اخلاص

 

اسم پسرانه مذهبی با ث

ثامن: (در قدیم) هشتم، هشتمین. [این نام به اعتبار ثامن الائمه، امام هشتم شیعیان، علی بن موسی الرضا(ع) انتخاب می شود]

 

اسم پسرانه مذهبی با ج

جابر: ظالم، ستمگر ، نام شيميداني معروف و شاگرد امام جعفر صادق(ع)

جاسم: عاميانه قاسم

جعفر: جوی بزرگ ، نام امام ششم شيعيان ، نام برادر علی(ع) ملقب به ذوالجناحين و معروف به جعفر طيار
ریشه: عربی

جلال: عظمت، بزرگي، شكوه

جليل: بلند مرتبه، بزرگوار، از نامهاي خداوند

جواد: بخشنده، از نامهای خدواند ، لقب امام نهم شيعيان

 

اسم پسرانه مذهبی با چ

چراغعلی: چراغ (فارسی) + علی (عربی) روشنایی ای که از علی می تابد

 

اسم پسرانه مذهبی با ح

حَسیب: دارای فضل و کمال اکتسابی یا ذاتی، بزرگوار؛ از اسامی خداوند

حَمّاد: بسیار سپاسگزار، بسیار حمد کننده و ستاینده

حَنیف: درست و پاک، راستین؛ معتقد به یگانگی خداوند، خداپرست پیش از ظهور اسلام

حِسام‌الدین: شمشیر دین

حامد: سپاسگزار

حانون: صاحب نعمت
ریشه: عبری

حسین: خوب، نیکو؛ نام سومین امام شیعیان

حمید: ستوده، از نامهای خداوند

حیدر: شیر، اسد؛ لقب حضرت علی(ع)

 

اسم پسرانه مذهبی با خ

خداداد: عطا شده از سوی خداوند

خضر: نام یکی از پیامبران که طبق روایات چون به آب حیات دست یافت و از آن نوشید، عمرجاویدان پیدا کرد.

خلیل: دوست یکدل، لقب ابراهیم(ع)

 

اسم پسرانه مذهبی با د

دانیال: قضاوت خدا، یا خدا حاکم من است؛ یکی از چهار پیغمبر بزرگ بنی‌اسرائیل

داوود: محبوب؛ شاه عبرانیان که شاعر و پیغمبر بود.
ریشه: عبری

 

اسم پسرانه مذهبی با ذ

ذاکر: معنی: آنکه خدا را ستایش می‌کند، آن که ذکر خدا می‌گوید؛ یاد کننده‌ی خدا؛ یاد کننده.

ذوالفقار: معنی: در لغت به معنی صاحب فقرات، و فقره هر یک از مهره‌های پشت است که ستون فقرات از آن مرکب است، (به مجاز) شمشیر؛ در اصل نام شمشیر حضرت علی(ع) که پیامبر اسلام(ص) آن را در جنگ بدر به غنیمت گرفت و بعدها به آن حضرت داد.

 

اسم پسرانه مذهبی با ر

رَسول: پیغمبر، قاصد، پیامبر اسلام(ص)

رَشاد: به راه راست بودن، هدایت یافتن، رستگاری

راشد: آن که در راه راست است؛ دیندار، متدین

رافع: رفع کننده، از میان برنده و نابود کننده؛ برپا دارنده، بلند کننده؛ رساننده؛ 4- از نام ها و صفات خداوند

رحمان: مهربان و بخشاینده (صفت خاص خداوند)

رحمت: دلسوزی و مهربانی؛ مهربانی و بخشایندگی و عفو مخصوصِ خداوند
ریشه: عربی

رحیم: بسیار مهربان، مهربانی؛ از نامها و صفات خداوند

رضا: رضایت، راضی، خشنود؛ رضا این است که بنده از مشیّت حق گله نکند و نامرادی را رضای حق بداند، هشتمین امام شیعیان

 

اسم پسرانه مذهبی با ز

زُبید: عطیه و بخشش

زاهد: پارسا، پرهیزکار

 

اسم پسرانه مذهبی با س

سَتار: آنکه چیزی را پوشیده و در پرده میدارد، پوشنده؛ از نامهای خداوند

سَجّاد: بسیار سجده کننده؛ لقب زینالعابدین ابن حسین(ع)، امام چهارم شیعیان ملقب به امام سجّاد(ع).

سبحان: پاک، منزه؛ از نامهای خداوند

سعید: خجسته، مبارک؛ خوشبخت، سعادتمند

سلیمان: پر از سلامتی؛ حضرت سلیمان(ع) شاه و پیامبر یهود

 

اسم پسرانه مذهبی با ش

شاهد: گواه، حاضر، مرد خوبروی؛ محبوب، خدای تعالی

شعبان: نام ماه هشتم از سال قمری

شهاب الدین: نورِ دین، آن که وجودش برای دین تابناک است

 

اسم پسرانه مذهبی با ص

صابر: صبور، صبر کننده، شکیبا؛ 2- از نامهای خداوند

صادق: آن که گفتارش مطابق با واقعیت است، راستگو، راست و درست و راستین؛ لقب امام جعفر صادق(ع)

صالح: شایسته و درستکار، نیک، خوب، درست؛ دارای اعتقاد و عمل درست دینی؛ پیامبر قوم ثمود

صیام: روزه گرفتن، روزه

صمد: نیاز

 

اسم پسرانه مذهبی با ض

ضیاءالحق: روشنائی و نورِ حق

ضیاءالدین: روشنایی دین؛ نام چندین شخص از مشاهیر تاریخی.

 

اسم پسرانه مذهبی با ط

طارِق: سوره‌ی هشتاد و ششم از قرآن کریم دارای هفده آیه، در قدیم به معنی هنگام شب آینده ق (به مجاز) به معنی وارد، عارض

طاها: طه، نگارش فارسیانه طه می‌باشد.

طاهر: پاک، پاکیزه؛ بیگناه، معصوم؛ (به مجاز) بی آلایش و بی غش

طه: «یا محمّد» و به قولی نام پیامبر اسلام(ص) می باشد، بیستمین سوره از قرآن کریم

 

اسم پسرانه مذهبی با ظ

ظهیرالدین: یار و یاور دین، پشتیبان دین، نام شاعر نامدار ایرانی قرن ششم، ظهیرالدین فاریابی

 

اسم پسرانه مذهبی با ع

عابد: عبادت کننده، پرستنده چیزی یا کسی

عادل: با انصاف

عارف: آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست می‌یابد، دانا، آگاه، نام شاعر ایرانی قرن چهاردهم، عارف قزوینی

عباس: اخمو، عبوس؛ شیری که شیران از او بگریزند؛ بسیار شجاع و دلیر؛ عباسِ بن علی

عبدالرضا: بنده رضا

عبدالله: بنده پروردگار، نام پدر پیامبر(ص)

عبدالوهاب: بنده پروردگار بخشنده

عدنان: نام یکی از اجداد پیامبر(ص)

عرفان: یکی از مراحل سلوک، معرفت، شناخت خداوند

عظیم: بزرگ، کلان، با اهمیت، بزرگ، فراوان، بسیار، از نامهای خداوند

عقیل: خردمند و بزرگوار، عاقل و گرامی، نام برادر علی (ع) و پسر موسی کاظم (ع)

علی: بلند مرتبه، نام امام اول شیعیان

علی رضا: کسی که علی علیه السلام از او راضی است مرکب از دو اسم علی و رضا

عیسا: عیسی، معرب از عبری، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت

 

اسم پسرانه مذهبی با غ

غَدیر: آبگیری است بین مکه و مدینه در ناحیه‌ی جحفه؛ روز یا واقعه غدیر که در میان مسلمانان حائز اهمیت است.

غَفّار: آمرزنده و بخشاینده‌ی گناهان (خداوند)؛ از صفات و نامهای خداوند

غَفور: بخشاینده و آمرزنده‌ی گناهان(خداوند)؛ از صفات و نامهای خداوند که قریب نود بار در قرآن کریم آن را یادآور شده است.

غلام حسین: ارادتمند و فرمان بردار حسین (منظور امام حسین(ع))

غلام رضا: ارادتمند و فرمان بردار رضا (منظور امام رضا(ع))

غلام علی: ارادتمند و فرمان بردار علی (منظور امام علی(ع))

 

اسم پسرانه مذهبی با ف

فائز: فایز، نایل، رستگار

فتاح: گشاینده، از نامهای خداوند

فصیح الدین: دارای روشنی و فصاحت در دین

 

اسم پسرانه با حرف ق

قَوام الدین: موجب استواری و استحکام دین

قَهار: نیرومند، پر زور؛ سلطه گر و غالب و چیره؛ از نامها و صفات خداوند

قائم: ایستاده، به حالت عمودی قرار گرفته؛ لقب امام دوازدهم شیعیان که غایب است (عج)

قدیر: توانا، قادر؛ از نامها و صفات خداوند.

 

اسم پسرانه مذهبی با ک

کاظم: فروبرنده خشم، حلیم، بردبار، لقب امام هفتم شیعیان

کریم: بخشنده، سخاوتمند، از اسامی خداوند

کلیم: هم سخن، سخنگو، لقب موسی (ع)

کلیم الله: آن که خداوند با او سخن گفته است، لقب موسی (ع)

 

اسم پسرانه مذهبی با ل

لسان الدین: زبان گویای دین

لطف الدین: لطف دین

لقمان: نام مردی حکیم که بنا به روایت اسلامی حبشی بوده و در زمان داوود (ع) زندگی می کرده است، نام سوره‌ای در قرآن کریم

 

اسم پسرانه مذهبی با م

مَجید: دارای قدر و مرتبه‌ی عالی، گرامی؛ از نامها و صفات خداوند

مُجیب: جواب دهنده؛ پاسخگو، اجابت کننده، روا کننده حاجت؛ از نامها و صفات خداوند

مُجیر: پناه دهنده، فریادرس؛ از نامها و صفات خداوند

مُنتَظِر: آن که در حال صبر کردن برای آمدن کسی یا انجام یافتن کاری یا روی دادنِ اتفاقی است، چشم به راه

مُنعم: دارای مال و نعمت بسیار، ثروتمند، توانگر؛ آن که به دیگران احسان می کند، بسیار بخشنده

ماجد: دارای مجد و بزرگی، بزرگوار

ماهِد: گسترنده، گستراننده؛ نامی از نامهای باری تعالی.

مبین: روشنگر، آشکار کننده؛ آشکار، هویدا، روشن، نورانی

متین: دارای پختگی، خردمندی و وقار، دارای متانت؛ استوار، محکم؛ از نامها و صفات خداوند

مجتبی: برگزیده شده، انتخاب شده؛ لقب حسن ابن علی امام دوم شیعیان

محراب: جایی از مسجد (معمولًا با معماری خاص) در سمت قبله که امام جماعت هنگام نماز خواندن در آنجا میایستد؛ بخشی از یک عبادتگاه که هنگام عبادت در آنجا می ایستند یا رو به آن قرار میگیرند؛ (به مجاز) عبادتگاه، قبله؛ درعرفان هر مطلوب و مقصودی که دل متوجه بدان باشد آن را محراب گویند.

محسن: نیکوکار، احسان کننده؛ از نامها و صفات خداوند

محمّد: ستوده، بسیار تحسین شده؛ آنکه خصال پسندیده‌اش بسیار است؛ نام پیامبر اسلام حضرت محمّد(ص)

موحد: آن که به یگانگی خداوند ایمان دارد، یکتا پرست

موسی: به معنی از آب کشیده؛ موسی ابن عمران(ع) پیغمبر معروف بنی اسرائیل

مهدی: هدایت شده؛ نام قائم منتظَر(ع)

مهدی یار: (عربی – فارسی) یاور مهدی؛ (به مجاز) دوستدار و محب مهدی منتظر قائم آل محمّد(ع)

میثم: پای و سپل شتر که محکم به زمین کوبیده شود؛ نام یکی از اصحاب امیرالمؤمنین علی(ع).

میعاد: محل قرار ملاقات، وعده‌گاه؛ زمان قرار ملاقات، زمان وعده

میکائیل: مقرب، نام فرشته‌ی روزی‌ها

 

اسم پسرانه مذهبی با ن

نجم الدین: وب دین، آن که چون وب ‌ای در دین می‌درخشد.

نصیر: یاری دهنده، یاور، از نامهای خداوند

نصیرا: نام یکی از دانشمندان و شعرای قرن یازدهم

نعمان: نام چندتن از پادشاهان حیره

نقی: پاکیزه، پاک، برگزیده، لقب امام دهم شیعیان

 

اسم پسرانه مذهبی با و

واحد: یگانه، آن که در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است.

والا: بالا عزیز، گرامی، محترم، دارای ارج و اهمیت، اصیل، نژاده

واهب: عطاکننده، بخشنده، از نامهای خداوند

وحید: یگانه، یکتا، بی نظیر

 

اسم پسرانه مذهبی با ه

هادان: معرب از عبری، نام پدر ساوه همسر ابراهیم (ع)

هادی: هدایت کننده، راهنما، از نامهای خداوند، از القاب پیامبر (ص) و امام علی نقی (ع)
ریشه: عربی

هارون: معرب از عبری کوه نشین، نام برادر موسی (ع)

هاشم: شکننده، خرد کننده، (در اعلام) نام ابن عبد مناف از اجداد پیغمبر اکرم (ص) معروف به هاشم بن عبد مناف، هاشم نیز نام یکی از اصحاب حضرت رسول اکرم (ص) است.

 

اسم پسرانه مذهبی با ی

یاسان: نام یکی از پیغمبران باستانی ایران، در دساتیر کتابی به نام نامه شت و خشور به او نسبت داده شده است.

یاسر: شترکُش که گوشت قسمت کند، آسان، چپ، طرف چپ، نام پدر عمار، از یاران خاص پیامبر

یاسین: نام سوره‌ای در قرآن کریم

یحیی: تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل

یدالله: دست خداوند، قدرت خداوند

یزدان: خداوند، ایزد، در مذاهب ثنوی، خدای خیر و نیکی، ایزد مقابلِ اهریمن است.

یعقوب: آنکه پاشنه را می‌گیرد، نام پسر اسحاق (ع) و پدر یوسف (ع )، پیامبری که به آزمایشهای سخت مبتلا شد.

یوحنا: انعام توفیقی خداوند، نام یکی از اجداد مسیح، نام یکی از حواریون مسیح (س)

یوسف: به معنی خواهد افزود، نام پسر یعقوب (ع)

یونا: به معنی خداوند می‌دهد، نام دیگر حضرتِ یونس (ع)

یونس: کبوتر، نام پسر امتای، یکی از پیامبران بنی اسرائیل، نام سوره‌ای در قرآن کریم

 

سخن پایانی

موضوع انتخاب اسم ، اهمیت ویژه ای برای خانواده ها دارد و اگر اسم انتخاب شده، مذهبی و قرانی باشد از ارزش بالاتری برخوردار است به همین جهت برای نخستین بار و طی یک تحقیق قرآنی مذهبی، مجموعه ای از اسامی پسران و دختران گرد آوری شد که امیدواریم در انتخاب اسم نوزادان مورد بهره گیری قرار گیرد.

درباره‌ی فرناز باقری

فرناز باقری هستم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت از دانشگاه بوعلی سینا ، معلم هستم و به دلیل کار در محیط مدرسه، همواره در حال خواندن و یادگیری مطالب جدید هستم، و در تلاشم تا آموخته هایم را در زمینه های مختلف در وب سایت نیمه شب بنویسم، امیدوارم مطالبی که می نویسم مورد پسند شما واقع شود.

همچنین ببینید

10 راه افزایش هوش جنین در بارداری

10 راه افزایش هوش جنین در بارداری

بطور کلی وراثت عامل مهمی است که بر هوش جنین در دوران بارداری تأثیر می …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *