اسم های پسر و دختر مذهبی و قرآنی

نامگذاری نوزاد تازه متولد شده باید با توجه به معنای شایسته و تلفظ زیبای آن انجام گیرد و برای انتخاب اسم چه اسم هایی زیباتر از اسمهای پسر و دختر مذهبی و قرآنی ، بنابرین اگر به دنبال اسم های زیبا و پر طرفدار هستید ادامه این مطلب را که شامل اسم های زیبا و مذهبی و قرآنی است را از دست ندهید.

اسمهای پسر و دختر مذهبی و قرآنی

 اسامی دخترانه مذهبی و قرآنی:

اسم دنیا- بقره ۸۵ جهان ـ عالم ماهده ـ دنیا

الهه ـ اله- بقره ۱۳۳ خدا ـ معبود

اسم دختر: ندا – بقره ۱۷۱ صدا، ندا، نوا

آتنا- بقره ۲۰۰ به ما بده، عطا کن به ما ـ فعل امر

اسم مولود- بقره ۲۳۳ تولد یافته، متولد

سکینه- بقره ۲۴۸ آرامش، سکون، آرامش خاطر

مریم- بقره ۲۵۳ نام مادر حضرت عیسی (ع)

طیبه- آل عمران ۳۸ پاک و پاکیزه

هدی- آل عمران ۷۳ هدایت

منیر- آل عمران ۱۸۴ نورانی، روشن

مبنیا- نساء ۲۰ روشن ـ اشکار

میثاق- نساء ۱۵۴ عهد و پیمان

اسم دخترانه رضوانه- مائده ۱۶ خوشنودی ـ رضایت

ملوک- مائده ۲۰ پادشاهان، جمع ملک

صدیقه- مائده ۷۵ زن راستگو

مائده- مائده ۱۱۲ غذا، سفر غذا

بیشتر بخوانید: پر طرفدارترین اسامی دختر و پسر در 1400 بر حسب بیشترین آمار ثبت احوال

قمر- انعام ۷۷ ماه

اسم زینب- اعراف ۱۲۳ شهر

مدینه- اعراف ۱۲۳ شهر

اسم دختر: عشرت- اعراف ۱۶۰ عدد ۱۰ ـ خوشی

اسماء- اعراف ۱۸۰ اسم‌ها، نام ها

حدیث- اعراف ۱۸۵ گفتارـ حدیث ـ سخن

شوکت- انفال ۷ بزرگی

هاجر- انفال ۷۲ هجرت کننده

اسم دختر: اعظم- توبه ۲۰ بزرگ ـ والا ـ بزرگتر

فضه- توبه ۳۴ گنج ـ نفره ـ نام کنیز حضرت زهرا (س)

لیلا- یونس ۲۴ شب ـ شبانه

کوکب- یوسف ۵ خواب ـ رویا

رویا – یوسف ۳۶ خواب ـ رویا

هما- یوسف ۳۶ نوعی مرغ ـ آن دو نفر

زکیه- کهف ۷۶ پاک شده

عذرا- کهف ۷۶ عذر معذرت

فردوس- کهف ۱۰۷ بهشت

بهجت- نمل ۶۰ شادی

مهین- سجده ۸ مانند ماه

سلاله- سجده ۸ تداوم نسل

اسمهای پسر و دختر مذهبی و قرآنی

فرح – شوری ۴۸ شادی ـ شادمانی

کبری- دخان ۱۶ بزرگ

محیا -جاثیه ۲۱ زندگی ـ زندگانی

سیما- فتح ۲۹ چهره ـ روی ـ صورت

سحر- قمر ۳۴ سحر و جادو ـ سحر (صبح زود)

مرجان- الرحمن ۲۲ نوعی جاندار دریایی

یاقوت- الرحمن ۵۸ نوعی سنگ گرانقیمت

راضیه- حاقه ۲۱ خوش ـ راضی ـ خوشنود

عالیه- حاقه ۲۲ بلند مرتبه

طهور-ا دهر ۲۱ پاک ـ پاکیزه

اسم دختر: ساهره- نبأ ۱۴ زمین هموار

مرضیه- فجر ۲۸ راضی ـ خوشنود شده

مطهره- بینه ۲ پاک ـ پاکیزه

کوثر- کوثر ۱ حوض و چشمه کوثر

اسامی پسرانه مذهبی و قرآنی:

رحمان- حمد 1- بخشنانده ـ رحمتگر

اسم پسر: رحیم -حمد 1مهربان ـ بسیار رحم کننده

مالک- حمد ۴ صاحب ـ دارنده

فتح‌الله- بقره ۷۶ گشایش الهی ـ فتح و گشودن خداوند

محرم – بقره ۸۵ حرام شده ـ نام اولین ماه قمری ـ تحریم شده

اسم پسر: رسول- بقره ۸۷ فرستاده ـ کسی که رسالتی را بر عهده دارد

جبرییل- بقره ۹۸ نام فرشته مقرب الهی و امین وحی بر پیامبر اکرم (ص)

سلیمان- بقره ۱۰۲ نام یکی از پیامبران الهی

احد- بقره ۱۰۲ یکی از صفات خداوند به معنی یگانه ـ واحد ـ تک

قدیر- بقره ۱۰۶ بسیار قدرتمند ـ قادر

ولی- بقره ۱۰۷ صاحب ـ سرور ـ سرپرست ـ مولا

نصیر- بقره ۱۰۷ یاورـ یاری دهنده

محسن- بقره ۱۱۲ نیک ـ نیکو ـ نیککار

ابراهیم- بقره ۱۲۵ نام یکی از پیامبران الوالعزم الهی که خانه خدا را بنا کرد

اسماعیل- بقره ۱۲۵ نام پسر حضرت ابراهیم که مادرش هاجر می‌باشد

یعقوب- بقره ۱۳۲ نام یکی از پیامبران الهی و پدر حضرت یوسف (ع)

اسحاق- بقره ‌۱۳۳ نام یکی از پیامبران الهی

رووف- بقره ۱۴۳ بسار دلسوز، کسی که رأفت دارد

حجت- بقره ۱۵۰ دلیل ـ برهان

اسم پسر: شاکر- بقره ۱۵۸ شکرگزار

غفور- بقره ۱۷۳ آمرزنده، آمرزشگر

رمضان- بقره ۱۸۵ نام یکی از ماه‌های قمری ـ ماه روزه و نزول قرآن

عباد- بقره ۱۸۶ بندگان ـ جمع عبد

عزت- بقره ۲۰۶ بزرگی ـ عزت ـ عزیز بودن

نعمت- بقره ۲۱۱ بخشش

اکبر- بقره ۲۱۷ بزرگتر ـ بزرگ‌ترین

رحمت‌الله- بقره ۲۱۸ رحمت الهی، لطف خدا

داوود- بقره ۲۵۱ نام یکی از پیامبران الهی

اسمهای پسر و دختر مذهبی و قرآنی

علی- بقره ۲۵۵ بلند مرتبه ـ والا

اسم پسرانه عظیم- بقره ۲۵۵ بزرگ با عظمت

تراب- بقره ۲۶۴ خاک

حمید- بقره ۲۶۷ ستایش کننده، ستوده

حکمت- آل عمران ۲۶۹ حکمت (دانش و آگاهی)

وهاب- آل عمران ۱۵ بسیار بخشنده

رضوان- آل عمران ۱۵ خشنودی، رضایت

اسم حسن- آل عمران ۳۷ نیکو ـ نیکویی

زکریا- آل عمران ۳۷ نام یکی از پیامبران الهی

محراب- آل عمران ۳۷ محل عبادت و سجده‌گاه

نبی- آل عمران ۶۸ صاحب خبر ـ پیامبر

نعمت‌الله‌- آل عمران ۱۰۳ نعمت خدا، خدادادی، خداداده

محمد- آل عمران ۱۴۴ نام آخرین پیامبر الهی ـ پسندیده ، ستایش شده

اسم پسر: ایوب- نساء ۱۶۳ نام یکی از پیامبران الهی ـ صبر ایوب شهرت دارد

یونس- نساء ۱۶۴ نام یکی از پیامبران الهی که مدتی در دهان ماهی بود

برهان- نساء ۱۷۴ دلیل ـ علت

اسم پسر: بشیر- مائده ۱۹ بشارت دهنده ـ کسی که خبر شادی بدهد

قادر- انعام ۳۷ توانا

یوسف- انعام ۸۴ نام یکی از پیامبران الهی و فرزند حضرت یعقوب(ع)

الیاس- انعام ۸۵ نام یکی از پیامبران الهی

صالح- اعراف ۷۳ نام پیامبر قوم ثمود

ماشاءالله- اعراف ۱۸۸ آنچه خدا بخواهد ـ خواست خدا

ایمان- توبه (برائت) ۲۳ ایمان

نورالله- توبه (برائئت) ۳۲ نورالهی ـ نور خدا

شفیع- یونس ۳ شفاعت کننده

ضیاء- یونس ۵ نور، روشنی، روشنایی

اصغر- یونس ۶۱ کوچک‌تر، کوچک‌ترین

مجید- هود ۷۳ بزرگوار، تمجید شده

رشید- هود ۷۸ صاحب عقل و خرد، رشد یافته ـ بالغ

اسم پسر: سعید- هود ۱۰۵ خوشبخت، سعادتمند

عطاء- هود ۱۰۸ بخشش، موهبت

غلام- یوسف ۱۹ پسر، نوکر

اسم پسرانه شاهد- یوسف ۲۶ گواه، ناظر، شاهد

امین- یوسف ۵۴ کسی که امانت را رعایت می‌کند

روح‌الله- یونس ۸۷ روح خدا، لقب حضرت عیسی (ع)

اسم جبار- ابراهیم ۱۵ صاحب قدرت و زور، سختگیر

شهاب- حجر ۱۸ نام سنگ‌های آسمانی

اسم جمال- نحل ۶ زیبایی

سبحان- اسراء ۱ منزه، پاک، پاکیزه

اسم پسر: شکور- اسراء ۳ بسیار شکرگزار

منصور- اسراء ۳۳ پیروز

خلیل- اسراء ۷۳ دوست، صفت، حضرت ابراهیم (ع)

محمود- اسراء ۷۹ ستایش شده ـ ستوده

فردوس- کهف ۱۰۷ بهشت

عبدالله- مریم ۳۰ بنده خدا

صادق- مریم ۵۴ راستگو، درستکار

طه- طه ۱ نامی برای پیامبر اکرم (ص) از حروف مقطعه قرآن

غفار- طه ۸۲ آمرزنده، بخشنده

سینا- مومون ۲۰ محل عبادت حضرت موسی (ع) ـ طور سینا

مصباح- نور ۳۵ چراغ

هادی- فرقان ۳۱ هدایت کننده

اسم پسرانه فواد- قصص ۱۰ دل ـ قلب

صباح- صافات ۱۷۷ صبحگاه

بیشتر بخوانید: اسامی مشترک یا اسامی پسر و دختر بین زبان فارسی و دیگر زبانها

یدالله- فتح ۱۰ دست خدا

متین- ذاریات ۵۸ دارای متانت و وفار ـ سنگین و استوار

جلال- الرحمن ۲۷ صاحب بزرگی و عظمت

حسان- الرحمن ۷۰ نیکو ـ نیک

احمد- صف ۶ یکی از نام‌های پیامبر اکرم

ودود – بروج ۱۴ دوست ـ یار

حافظ- طارق ۴ نگهدارنده ـ نگاهبان

نصرالله- نصر ۱ یاری خدا

صمد- توحید ۲ بی‌نیاز

سخن پایانی

موضوع انتخاب اسم ، اهمیت ویژه ای برای خانواده ها دارد و اگر اسم انتخاب شده مذهبی تر و از داخل کتاب قران انتخاب شده باشد از ارزش بالاتری برخوردار است به همین جهت برای نخستین بار  و طی یک تحقیق قرآنی، اسامی پسران و دختران از قرآن کریم جمع آوری شد که امیدواریم در انتخاب اسم نوزادان مورد بهره گیری قرار گیرد.

FavoriteLoadingپسندیدم

درباره‌ی فرناز باقری

فرناز باقری هستم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت از دانشگاه بوعلی سینا ، معلم هستم و به دلیل کار در محیط مدرسه، همواره در حال خواندن و یادگیری مطالب جدید هستم، و در تلاشم تا آموخته هایم را در زمینه های مختلف در وب سایت نیمه شب بنویسم، امیدوارم مطالبی که می نویسم مورد پسند شما واقع شود.

همچنین ببینید

لایم کوات چیست؟ شرایط پرورش و نگهداری لایم کوات در خانه

لایم کوات چیست؟ شرایط پرورش و نگهداری لایم کوات در خانه

در مقالات پیشین از وبسایت نیمه شب ، به تبیین و بررسی برخی گیاهان پرداختیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.