اسم دختر و پسر پیامبران و امامان

در این مقاله از وبسایت نیمه شب، به معرفی اسم دختر و پسر پیامبران و امامان خواهیم پرداخت که این اسامی در چندین منبع روایی معتبر کهن ذکر گردیده اند که این فرزندان، از همسران مختلف هستند و نام برخی از آنها را برخی از متاخرین ذکر نموده اند.

اسم فرزندان پیامبران

پیش از ذکر اسامی فرزندان پیامبران، ذکر این نکته ضروری است که تعداد پیامبران 124000 نفر می باشد و در این مقاله و با توجه به اینکه اطلاعات چندانی از اسامی فرزندان تمامی پیامبران در دسترس نیست تنها به ذکر اسامی فرزندان تعدادی از پیامبران اکتفا گردیده است اما در ادامه مطلب، به معرفی اسامی فرزندان تمامی امامان به استثنای حضرت مهدی (عج) پرداخته شده است.

اسم فرزندان امام ها و پیامبران

حضرت آدم (ع)

اسم فرزندان اولین پیامبر حضرت آدم (ع) عبارتند از:

مونث

اقلیما و لیوذا

مذکر

هابیل و قابیل

حضرت محمد (ص)

مونث

فاطمه (س) ،رقیه ، زینب، ام کلثوم

مذکر

قاسم، عبدالله، ابراهیم

حضرت یعقوب (ع)

مونث

دینا

مذکر

یوسف (ع)، بنیامین(ع) فزوتیل، شمعون، لاوی، یهودا، ریالون، یشجر، بجماع، لی، احاد و اشر

حضرت یوسف (ع)

مونث

رحمه

مذکر

مَنَسّي و افرائيم

حضرت نوح (ع)

مونث

اطلاعاتی از فرزندان مونث این پیامبر در دسترس نیست.

مذکر

سام ، حام ، یافث و کنعان

حضرت بنیامین (ع)

مونث

اطلاعاتی از فرزندان مونث این پیامبر نیز در دسترس نیست.

مذکر

بلا، بشر، آشبل، گرا، نعمان، اهی، روش، موپیم، هوپیم و آرد

حضرت ابراهیم (ع)

مونث

در روایتی از امام صادق( علیه السلام ) نقل است: ابراهیم( علیه السلام ) از خداوند تقاضا نمود تا دختری به او عطا نماید که بعد از مردن او، برایش گریه کند. با فرض استجابت این دعا، این احتمال وجود دارد که حضرتشان دخترانی نیز داشته ولی نامشان در منابع تاریخی و حدیثی ذکر نشده باشد.

مذکر

اسحاق(ع)، اسماعیل(ع)، یقسان، زمران، مدیان، یسبق، سوح، بسر، کیسان، سورج، امیم، لوطان، نافس

بیشتر بخوانید: اسامی دخترانه و پسرانه در کتاب حافظ

اسم دختر و پسر پیامبران و امامان

اسم فرزندان امامان

1. فرزندان امام علی (ع)

اسم فرزندان امام علی (ع) عبارتند از:

مونث

فاطمه، میمونه، زینب کبری، ‌ام کلثوم، رقیه صغری، ‌ام الحسن، رمله کبری، رمله صغری، نفیسه، زینب صغری، ‌ام هانی، ‌ام جعفر، جمانه، ‌[ام سلمه]، خدیجه، ‌ام کرام، امامه، ‌ام کلثوم صغری

برخی نیز دختران دیگری را برای آن حضرت نام برده‌اند که در منابع معتبر دیگر دیده نمی‌شود: ‌سکینه، تمیمه، ام الحسین، وام یعلی، ام الخیر

مذکر

یحیی، عون، حسن (امام دوم)، حسین (امام سوم)، محسن، محمد بن حنفیه، عمر، عمر اصغر، عبیدالله، محمد اصغر (با کنیه ابوبکر)، عباس، عباس اصغر، جعفر اصغر، جعفر اکبر، عثمان، عبدالله، محمد اوسط،
در برخی کتاب‌ها، ابراهیم را به عنوان پسر دیگر برای حضرت علی (علیه‌السلام) نام برده‌اند.

2. فرزندان امام حسن مجتبی (ع)

مونث

ر‌قیه، ام سلمه،ام الحسن، ‌ام الحسین (ام الخیر)، ام عبدالله و فاطمه

مذکر

یعقوب، محمد، ابراهیم، ابوبکر، احمد، اسماعیل، جعفر، حسن اصغر، حسن مثنی، حمزه، زید، طلحه، عبدالرحمان، عبدالله، عبیدالله، عقیل، عمرو، قاسم

3. فرزندان امام حسین (ع)

مونث

زینب، فاطمه، سکینه ، برخی متأخرین نیز رقیه را نام برده‌اند.

مذکر

علی اکبر، علی اصغر(نام دیگر آن: عبدالله)، سجاد (امام چهارم)، جعفر، محمد، عمر
در برخی کتاب‌های متأخر، عمرو، نیز از اسامی فرزندان آن حضرت ذکر گردیده است.

4. فرزندان امام سجاد (ع)

مونث

ملیکه، ام الحسن، ‌ام کلثوم، خدیجه، علیه، فاطمه

مذکر

محمدباقر (امام پنجم)، حسین اصغر، زید، سلیمان، عبدالرحمان، عبدالله، عبیدالله، علی، عمر، محمد اصغر، حسن و حسین

5. فرزندان امام محمد باقر (ع)

اسم فرزندان امام محمد باقر (ع) عبارتند از:

مونث

ام سلمه و زینب

مذکر

علی، ابراهیم، جعفر (امام صادق)، عبدالله، عبیدالله

6. فرزندان امام صادق (ع)

مونث

فاطمه، فاطمه صغری، ‌ام فروه، اسما

مذکر

موسی (امام هفتم)، یحیی، اسحاق، اسماعیل، عباس، عبدالله، علی، محمد

7.فرزندان امام موسی کاظم (ع)

مونث

حواء، صرخه، فاطمه کبری، فاطمه صغری، رقیه، حکیمه، ‌ام ابیها، ‌ام عبدالله، ‌ام فروه، رقیه صغری، کلثوم، ‌ام جعفر، زینب، خدیجه، علیه، آمنه، حسنه، بریهه، عائشه، اسماء، محموده، امامه، ‌ام قاسم، ‌ام وحیه، ‌ام سلمه، میمونه، ‌ام کلثوم، لبابه
برخی اسامی دیگری را نیز برخی نام برده‌اند بنامهای: عباسه، قسمه

مذکر

رضا (امام هشتم)، داوود، ادریس، ابراهیم، عباس، قاسم، احمد، محمد، حمزه، اسماعیل، جعفر، هارون، حسن، عبدالله، اسحاق، عبیدالله، زید، حسین، فضل، سلیمان، عبدالرحمان، عقیل، یحیی.
برخی از مورخان و محدثان، اسامی دیگری را به این اسامی اضافه نموده اند بنامهای: اصغر و ابراهیم

8.فرزندان امام رضا (ع)

مونث

عایشه، فاطمه و حکیمه

اما برخی نیز پسران و دختران دیگری نام برده‌اند:

مذکر

جواد (امام نهم)، حسن، جعفر، ابراهیم، حسین

نکته: شیخ مفید (متوفای ۴۱۳ق) می‌گوید: «حضرت رضا (علیه‌السلام) از دنیا رفت و سراغ نداریم که فرزندی از او به جا مانده باشد، جز پسرش که امام پس از آن حضرت بود؛ یعنی ابا جعفر محمد بن علی (امام جواد)».

محمد بن جریر بن رستم طبری (قرن پنجم) در «دلائل الامامة» و ابن شهر آشوب مازندرانی (۵۸۸ ق) در مناقب آل ابی‌طالب نیز تنها امام جواد (علیه‌السلام) را به عنوان فرزند حضرت رضا (علیه‌السلام) ذکر می‌کنند.

9. فرزندان امام جواد (ع)

اسم فرزندان امام جواد (ع) عبارتند از:

مونث

امامه، حکیمه، خدیجه، ‌ام کلثوم، فاطمه.
برخی نیز فرزندان مونث دیگری را نام برده‌اند: میمونه، ‌ام محمد، زینب

مذکر

هادی (امام دهم)، موسی مبرقع.
برخی نیز فرزندان ذکور دیگری را ذکر نموده اند : حسن، ابواحمد حسین، ابوموسی عمران، محمد.

10. فرزندان امام علی النقی (ع)

مونث

عایشه، عالیه (علیه)
برخی نیز این اسامی را ذکر نموده اند: بریهه، فاطمه و حکیمه

مذکر

حسن (امام یازدهم)، ابراهیم، جعفر کذاب، حسین، محمد

11. فرزندان امام حسن عسگری (ع)

اسم فرزندان امام حسن عسگری (ع) عبارتند از:

مونث

دلاله، عایشه، فاطمه

مذکر

مهدی (عج)

برخی پسران دیگری نیز نام برده‌اند: ابراهیم، جعفر، موسی که شیخ مفید می‌گوید: «ما او را به جز قائم فرزندی دیگر نمی‌دانیم».

اسم دختر و پسر پیامبران و امامان

اسامی پیامبران و امامانی که در ایران، مدفون هستند:

در میان امامان، تنها امام رضا (ع) و خواهر ایشان حضرت معصومه (س) هستند که دفن هستند و بارگاه امام رضا (ع) در شهر مشهد و بارگاه حضرت معصومه (س) در شهر قم می باشد.

استان آذربایجان شرقی: نام مکان متبرکه

1- حضرت جرجیس(ع): شهرستان جلفا، روستای دره شام ـ گلفرخ، کلید داغی

2- حضرت یونس (ع) :شهرستان مرند

3- ارمیای نبی(ع): شهرستان هریس، بدوستان غربی، روستای جیغه

استان اصفهان

1- حضرت شعیا (ع): شهرستان اصفهان؛ هاتف

2- حضرت یوشع (ع): گلستان شهدا

3- دانیال پیغمبر (ع) شهرستان گلپایگان، گلشهر

4- حضرت صالح (ع) شهرستان گلپایگان، گلشهر

5- حضرت یحیی (ع) شهرستان گلپایگان روستای قالقان

استان تهران

1- حضرت لوط (ع) شهرستان رباط کریم، روستای پیغمبر

استان خراسان رضوی

1- شعیب پیغمبر(ع) شهرستان قوچان، روستای مزرج

استان خراسان شمالی 

1- حضرت ایوب (ع) شهرستان بجنورد، روستای ایوب

استان زنجان

1- حضرت قیدار نبی (ع): شهرستان قیدار

استان سمنان

1- پیغمبران (سام و لام) (ع) شهرستان سمنان، شمال شرقی سمنان

2- ارمیا (ع) شهرستان شاهرود، شهر میامی، روستای ارمیا

3- حضرت جرجیس (ع) شهرستان شاهرود، بیارجمند، خوارتوران

4- حضرت دانیال (ع) شهرستان شاهرود، شهر میامی، روستای سوداغلن

5- دانیال پیغمبر (ع) شهرستان شاهرود، روستای کالپوش

استان فارس

1- شیث پیغمبر (ع)، شهرستان فیروزآباد، روستای مهکویه سفلی

2- نوح نبی‌الله(ع) شهرستان ممسنی، روستای جاوید حجت‌آباد

استان قزوین

1- چهار انبیاء(ع)، شهرستان قزوین بخش مرکزی، خیابان پیغمبریه

2- ایوب و یوشع (ع)، شهرستان قزوین، بخش رویارالموت، روستای بالاروچ

3- خضر(ع) شهرستان قزوین، بخش رودبار الموت، روستای گازرخان

4- سام و جالوت (ع)، شهرستان قزوین، رودبار، روستای یکاکلایه علیا

استان گلستان

1- صالح پیغمبر(ع)، شهرستان گرگان، آق قلا، روستای آق قنبر

2- حضرت یعقوب (ع) شهرستان گرگان، آق قلا ـ روستای صحنه علیا

استان لرستان

1- داوود پیغمبر(ع)، شهرستان الیگودرز، ازنا، روستای داوود پیغمبر

استان مرکزی

1- اشموئیل نبی‌الله (ع)شهرستان ساوه، بخش مرکزی روستای پیغمبر

استان همدان

1- حیقوق نبی (ع)، شهرستان تویسرکان، حبقوق نبی بلوار حیقوق

2- حجی پیامبر (ع)، شهرستان همدان، بازار فلسطین

استان خوزستان

1- حزقیل (ع) شهرستان دزفول، خیابان شریعتی

2- دانیال نبی (ع) شهرستان شوش، خیابان امام خمینی

استان مازندران

1- ایوب پیغمبر (ع)، شهرستان تنکابن، شهر عباس آباد روستای پرچور

2- دانیال نبی (ع)، شهرستان تنکابن، سلمانشهر ـ دانیال

سخن پایانی

در این مقاله از وبسایت نیمه شب ، با انواع اسامی فرزندان پیامبران و امامان آشنا گردیدید اما اگر به دنبال اسم فرزند خود از میان این اسامی هستید به یاد داشته باشید که آنچه بیش از انتخاب اسم اهمیت دارد، نزدیک نمودن سیره زندگی خود به زندگی ائمه اطهار می باشد و همچنین در مقاله ای دیگر، مجموعه اسم های پسر و دختر مذهبی و قرآنی گردآوری گردیده است که مرور آن نیز؛ خالی از لطف نیست.

درباره‌ی فرناز باقری

فرناز باقری هستم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت از دانشگاه بوعلی سینا ، معلم هستم و به دلیل کار در محیط مدرسه، همواره در حال خواندن و یادگیری مطالب جدید هستم، و در تلاشم تا آموخته هایم را در زمینه های مختلف در وب سایت نیمه شب بنویسم، امیدوارم مطالبی که می نویسم مورد پسند شما واقع شود.

همچنین ببینید

چرا زنان در ایران به حقوق و دستمزد کم قانع می شوند؟

مشاهدات نشان می دهد که بخش خصوصی تمایل بیشتری برای استخدام زنان دارد و تعداد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *