آموزش بافت خرس بافتنی مرحله به مرحله

آموزشی که امروز بخش هنری وبسایت نیمه شب آماده کرده است آموزش بافت خرس بافتنی مرحله به مرحله است که در ادامه مطلب ، معرفی وسایل لازم و آموزش آن خواهیم پرداخت.

وسایل لازم برای بافت خرس

قلاب شماره 2/5

چشم آماده دو عدد

پوزه آماده 1 عدد (توجه: برای پوزه می توانید بجای پوزه های آماده با دوخت کاموا ، پوزه ایجاد نمایید)

کاموای ضخامت معمولی

عروسک

بافت سر خرس

برای شروع بافت سر خرس ، ابتدا یک حلقه جادویی بزنید و سپس برای شروع ، دو زنجیره بزنید .

رج اول : 6 پایه کوتاه بزنید.

رج دوم : داخل هر دانه ، دو پایه کوتاه می بافیم و بافت را تا آنجا ادامه می دهیم که تعداد پایه ها 12 عدد شود.

رج سوم : در دانه اول یک افزایش داریم و در دانه دوم یک پایه تک و بافت این رج را تا انتها به همین صورت یک خط درمیان افزایش ، پایه کوتاه ، ادامه می دهیم تا تعداد دانه های این رج به 18 عدد برسد.

آموزش بافت خرس بافتنی مرحله به مرحله

نکته: وقتی دو پایه کوتاه داخل یک دانه زده می شود ، اصطلاحا به آن افزایش می گویند.

رج چهارم: در این رج یک پایه افزایش می زنیم و دو پایه کوتاه و بافت تا انتهای رج به همین روال ادامه می دهیم.

رج پنجم: در این رج یک پایه افزایش می زنیم و سه پایه کوتاه می زنیم .

رج ششم: در این رج یک پایه افزایش می زنیم و چهار پایه کوتاه می زنیم .

رج هفتم: در این رج یک پایه افزایش می زنیم و پنج پایه کوتاه می زنیم .

نکته: در این مرحله ، برای این که بافت ما حالت کج نگیرد بهتر است که جای دانه های افزایشی را عوض کنیم و در ابتدای بافت سه دانه ببافیم و سپس افزایشی را بزنیم و بافت را همانند قبل ادامه دهیم تا تعداد دانه ها ، در انتهای رج به 42 عدد برسد.

رج هشتم: از این رج تا رج هجدهم بصورت ساده بافی است یعنی داخل تمام دانه ها ، یک پایه کوتاه می زنیم.

در این مرحله بافت سر عروسک خرس ما به پایان رسیده است که لازم است داخل سر را با پنبه یا لایکو پر کنیم و با مرواریدهای دکمه ای برای عروسک چشم بگذاریم.

نکته: نصب چشم ها باید در رج 13 الی 14 صورت بگیرد و فاصله بین چشم ها باید 9 دانه باشد.

حال برای آنکه بافت سر عروسک تکمیل گردد لازم است به همان صورت که از ابتدای کار شروع به دانه افزایشی نمودیم شروع به انجام دانه کاهشی نماییم و برای این منظور از دانه اول در رج پایانی استفاده می نماییم و قلاب را به داخل دانه اول فرو نموده و نخ اضافه را با لبه قلاب گرفته و به داخل آن وارد می کنیم و سپس این کار را برای دانه بعدی انجام می دهیم و سپس مشاهده خواهیم نمود که سه حلقه ایجاد شده بر روی قلاب داریم و شروع به سه تا یکی کردن حلقه ها می نماییم که به این فرایند ، فرایند کاهش دانه گفته می شود.

در مرحله بعد شروع به زدن 5 دانه کوتاه می نماییم و پس از 5 دانه کوتاه ، مجدد یک بافت کاهشی دیگر انجام می دهیم تا انتهای رج.

 

بیشتر بخوانید: ۱۰۰ ایده ی هدیه ی دستساز و ارزان + عکس

 

در رج بعدی شروع به بافت 4 دانه کوتاه و یک کاهشی و رج دیگر 3 دانه کوتاه و یک کاهشی و رج بعد 2 دانه کوتاه و یک کاهشی می نماییم.

در این مرحله ، مقداری دیگر ، الیاف به سر عروسک وارد می کنیم و شروع به کوک زدن و یا کور کردن می نماییم.

پس از کور نمودن ، نخ را به مقداری اضافی تر از حد معمول برش می زنیم تا در مرحله آخر که نوبت به وصل سر عروسک به بدن است نخ کافی داشته باشیم.

در این مرحله ، مقداری دیگر الیاف به سر عروسک وارد می کنیم تا سر کاملا گرد و پر شود و پس از پر شدن ، سر را کنار می گذاریم.

گوش ها

حال نوبت به بافت گوش های خرس می رسد که برای بافت آن:

رج اول 6 پایه کوتاه می زنیم

رج دوم 12 پایه کوتاه می زنیم

رج سوم 18 پایه کوتاه می زنیم

رج چهارم و پنجم بصورت ساده بافی بافته می شود.

آموزش بافت خرس بافتنی مرحله به مرحله

حال دو طرف نیم دایره را به هم وصل می کنیم و دو دانه اول (منظور دانه های اول لبه های سمت چپ و راست) را با هم یکی می کنیم و یک پایه کوتاه می بافیم.

سپس برای همه دانه ها تا پایان این کار را انجام می دهیم.

بافت دست ها

برای بافت دست های خرس ابتدا رج اول 6 پایه کوتاه می زنیم.

رج دوم را به 9 پایه می رسانیم ، یعنی در دانه اول ، دوپایه می زنیم و در دانه بعدی 1 پایه و به همین منوال تا آخر رج ادامه می دهیم.

رج سوم دانه افزایشی بصورت دو تا در میان می باشد یعنی دانه اول دو پایه و دو دانه بعدی بصورت تک پایه بافته می شود و روند بافت تا آخر رج به همین صورت ادامه می یابد تا تعداد دانه ها در پایان به 12 عدد رسیده باشد.

تصویر بافت دست

رج چهارم تا رج هجدهم را بصورت ساده بافی انجام می دهیم و پس از هر چند رج ، مقداری الیاف داخل دست ها پر می کنیم تا به رج آخر برسیم و در انتها ، بافت دست ها را همانند بافت گوش ها که عبارت بود از چسباندن لبه ها به یکدیگر و بافت آنها بصورت پایه کوتاه ، به پایان می رسانیم و نخ انتهایی را کور می کنیم.

بافت پاهای خرس

برای بافت بدن خرس از قسمت پاهای عروسک شروع می کنیم و برای بافت عروسک به صورت زیر عمل می کنیم:

رج اول 6 پایه می بافیم

رج دوم 12 پایه بصورت افزایش می بافیم

تصاویر آموزش بافتنی

رج سوم 18 پایه می بافیم و افزایش پایه بصورت یکی در میان صورت می گیرد

رج چهارم تا رج نهم بصورت ساده بافی بافته می شود و وقتی رسیدیم به رج نهم دانه آخر را به دانه بعدی کوک می زنیم یا در اصطلاح کور می کنیم و شروع به بافت پای دوم عروسک می کنیم با این تفاوت که دانه آخر را کور نمی کنیم و با نخ باقی مانده هر دو پا را به هم متصل می کنیم

بافت بدن

برای بافت بدن از اتصال پاها به یکدیگر شروع می کنیم

رج اول ابتدا به پای دوم سه زنجیره می زنیم و یک دانه دیگر در پای اول انتخاب می کنیم و به دانه پایه پای دوم کوک می زنیم سپس دور تا دور شروع به پایه زدن می کنیم و نخ اضافه ای که داشتیم را به جای برش ، به داخل بافت همراه با بافت دانه ها می بریم و این کار را برای پای دیگر نیز انجام می دهیم و وقتی به سه زنجیره رسیدیم بر هر زنجیره ، یک پایه کوتاه می زنیم.

 

بیشتر بخوانید: آموزش دوخت عروسک پارچه ای جذاب وراحت برای کودکان

 

رج دوم الی رج دوازدهم بافت خرس بصورت ساده بافی انجام می شود یعنی دور تا دور داخل هر دانه ، یک پایه کوتاه می بافیم و وقتی به آخرین رج رسیدیم برای بافت رج های بعدی از هر دو طرف بافت در هر رج دو دانه کاهشی داریم و آنقدر کاهش را ادامه می دهیم تا تعداد دانه ها به 18 عدد برسد.

بافت گردی پوزه خرس

رج اول : 3 زنجیره و 17 پایه بلند ، وصل با بافت نامرئی

رج دوم: 3 زنجیر ، دو پایه بلند در هر پایه بلند دور اول ، وصل با بافت نامرئی. به عبارتی دانه ها دو برابر دور اول می شود.

رج سوم : 3 زنجیر، 2 پایه بلند در هر پایه بلند زوج دور قبل ، وصل با بافت نامرئی. یعنی در پایه بلند دوم، چهارم، ششم و الی آخرو در این دور ، یک در میان پایه بلند اضافه می شود.

رج چهارم: 3 زنجیر، 2 پایه بلند در هر سومین پایه دور قبل (پایه سوم ، ششم، نهم و الی آخر) و وصل با بافت نامرئی . یعنی دو در میان دانه اضافه می شود.

رج پنجم : 3 زنجیر، 2 پایه بلند در هر چهارمین پایه دور قبل (پایه چهارم، هشتم، دوازدهم و الی آخر) و وصل با بافت نامرئی ، یعنی سه در میان دانه اضافه می شود.

بافت پوزه خرس

برای بافت پوزه خرس کاموا را مانند نخ ، داخل سوزن می کنیم و بصورت رج به رج دوخت ساده می زنیم.

سخن پایانی

امیدواریم که آموزش بافت عروسک خرس فوق ، مورد پسندتان واقع گردیده باشد و به کمک این آموزش ، بتوانید عروسکی زیبا را خلق کنید و به عزیزانتان هدیه کنید.

درباره‌ی فرناز باقری

فرناز باقری هستم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت از دانشگاه بوعلی سینا ، معلم هستم و به دلیل کار در محیط مدرسه، همواره در حال خواندن و یادگیری مطالب جدید هستم، و در تلاشم تا آموخته هایم را در زمینه های مختلف در وب سایت نیمه شب بنویسم، امیدوارم مطالبی که می نویسم مورد پسند شما واقع شود.

همچنین ببینید

کاردستی برای دکور خانه

۱۱ مدل کاردستی برای دکور خانه

می‌توانید با انواع کاردستی برای دکور خانه، جایی که در آن زندگی می‌کنید را زیباتر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *