آموزش بافت صندل مکرومه بافی ساده و زیبا

امروز در این مقاله از وبسایت نیمه شب ، به آموزش بافت صندل مکرومه بافی ساده و زیبا پرداخته ایم که این صندل ، هم به عنوان صندل مجلسی و هم به عنوان صندل تو خانه ای ، می تواند مورد استفاده قرار گیرد و علاوه بر آن ، به آموزش بافت یک نوع صندل قلاب بافی زیبا نیز پرداخته ایم که امیدواریم از آموزش  آن ها ، بهره کافی را ببرید.

آموزش بافت صندل مکرومه بافی ساده و زیبا

آموزش بافت دو مدل صندل مکرومه بافی ساده و زیبا

این بافت راحت ترین بافت مکرومه است که برای بافت آن ، به لوازم زیر نیاز دارید:

صندل خام، نخ مکرومه رنگی و چسب حرارتی
(صندل خام آماده رو از کفاشی یا دمپایی فروشی بخرید)
برای شروع کار به اندازه رویه طولی دمپایی و یکی دو سانت هم بیشتر نخ مکرومه رو برش میزنیم و بعد مجدد نیاز داریم به نخ های کوتاه تر که باز هم
به اندازه رویه دمپایی عرضی دوبرابر نخ مکرومه را برش میزنیم.

حالا نخ مکرومه را با چسب روی سطحی فیکس کنید ، سپس با نخ های کوتاه تر روی نخ مکرومه ای که چسباندیم بافت میزنیم و سر می اندازیم.

نحوه بافت و سر انداختن نخ مکرومه کوتاه تر:
ابتدا دو طرف نخ کوتاه رو بگیرید رد کنید و از قسمتی که بسته است نخ را بیرون بیاورید و این نخ های کوتاه را کاملا کنار هم بافت بزنید و فیکس کنید که کار ، کمی منظم تر باشد.
بعد از اینکه گره زدن نخ ها تمام شد با یک برس یا شانه روی نخ ها بکشید تا قسمت های نامیزان مشخص شود و اضافه ها را با قیچی برش بزنید.
حال نوبت چسباندن نخ های مکرومه روی صندل است ، برای این کار ، لبه صندل را چسب حرارتی بزنید و گوشه نخ مکرومه را بچسبانید.
بقیه نخ ها هم به همین صورت بچسبانید یعنی گوشه کارتان را چسب حرارتی بزنید و بافت را روی کار بچسبانید.
حال در این مرحله اگر به خاطر داشته باشید اول کار یکی دوسانت نخ زیر کار را اضافه تر گرفتیم که در این مرحله نخ اضافه را محکم گره میزنیم که بافت آن بیرون نیاید.
بعد از اینکه کار را محکم فیکس کردید و گره زدید حالا همان نخ ها رو دوباره شانه بزنید که به بقیه بافت هایی که داریم اضافه شود.
حال صندل مکرومه چند رنگ ما آماده شد ، امیدواریم که از پوشش آن لذت ببرید.

آموزش بافت صندل تابستانی با قلاب 

وسایل لازم: کاموای چند رنگ اورن بایان favori و قلاب شماره 3

نکته : کف این صندل روفرشی دو لایه است. یک لایه بافت و یک لایه کفی آماده، شما می توانید دو لایه را بافت بگذارید.

مرحله اول بافت صندل تابستانی : بافت کفی 

به خط کشی پاشنه کفی دقت کنید.

7 سوراخ علامت گذاری شده. از بعد آن نخ را وصل کرده و در هر سوراخ دو پایه کوتاه ببافید.

بیشتر بخوانید: 13 ایده برای نظم دهی جواهرات

آموزش بافت دو مدل صندل مکرومه بافی ساده و زیبا

پنجه پا هم به همین ترتیب 7 سوراخ را علامت بزنید.
در هر یک از این 7 سوراخ 3 پایه کوتاه بافته می شود.

طرف دیگر را هم تا رسیدن به علامت ، 2 پایه در هر سوراخ ببافید.

در هر یک از 7 سوراخ پاشنه کفی هم 3 پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت دو مدل صندل مکرومه بافی ساده و زیبا
نخ را گره زده و بچینید.

برای بافت کف 33 زنجیره بزنید.
دو زنجیره آخر را نبافته و از سومی در هر زنجیره پایه متوسط ببافید (15 پایه متوسط)
زنجیره های باقیمانده را پایه بلند ببافید.

در آخرین زنجیره 4 پایه بلند دیگر ببافید.

طرف دیگر زنجیره ها را هم قرینه طرف اول ببافید.

هنرهای دستی
در این مرحله از بافت صندل ، در آخرین زنجیره 2 پایه متوسط دیگر بافته و با گره نامرئی به دومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

3 زنجیره زده و همانجا یک پایه بلند ببافید.
روی هر گره رج قبل یک پایه بلند ببافید تا به 5 پایه بافته شده در یک زنجیره برسید.

روی هر یک ار 5 پایه را دو پایه بلند ببافید.

مجددا در هر گره رج قبل 1 پایه بلند ببافید تا به 3 پایه بافته شده در زنجیره آخر برسید.
روی هر پایه متوسط را دو پایه بلند ببافید. با گره نامرئی به سومی زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

رج بعد تا رسیدن به (دو پایه بلند بافته شده در یک پایه ) در هر گره یک پایه بلند ببافید.

آموزش بافتنی

5 مرتبه : (یک پایه بلند ، دو پایه بلند در یک پایه ) ببافید.

دوباره تا رسیدن به 2 پایه در یک پایه، در هر گره یک پایه بلند بافته و پاشنه را هم یک در میان اضافه کنید.

رج بعد هم 3 زنجیره زده و تارسیدن به دو پایه در یک پایه ، همه را پایه بلند بافته و پاشنه و پنجه را دو در میان دانه اضافه کنید.

در پایان به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید. نخ را گره زده و بچینید.

بیشتر بخوانید: روش ساخت آویزهای تزیین اتاق خواب

نقشه بافت کفی

الگو
مرحله دوم : بافت پشت پاشنه پای صندل

پاشنه کفی را تا کنید تا پایه وسط آخرین رج پیدا شود.

24 پایه پاشنه را بشمارید. به عبارتی 12 دانه از طرفین خط مرکزی پاشنه شمرده و سنجاق بزنید.

از یک سنجاق تا سنجاق بعدی را روی هر پایه یک پایه
کوتاه ببافید. یک زنجیره زده کار را برگردانید و یک رج پایه کوتاه ببافید. 7 رج دیگر هم پایه کوتاه ببافید.
نخ را گره زده و قطع کنید.

بافتنی

مرحله سوم بافت صندل تابستانی : بافت بند

حدود 25 سانت زنجیره ببافید.

مطابق تصویر بالا به آخرین رج پشت پاشنه پا وصل کرده و یک رج پایه کوتاه ببافید.

25 سانت زنجیره بافته ، نخ را بچینید.

مرحله چهارم : وصل کردن دو لایه کفی صندل

حالا کفی آماده را به کفی بافته شده وصل می شود.

دو لایه کفی را روی هم قرار داده و با سنجاق ثابت کنید.

حالا پاشنه پا را از داخل (رویه کفی بافته شده کفش) یه کفی آماده وصل کنید.
از زیر اولین رج پایه کوتاه با گره نامرئی د لایه بهم دوخته می شوند.

قلاب را از بالا وارد کرده، از پایه کفی آماده رد کرده و نخ می گیریم و بست بزنید.

بقیه قسمتها را هم با گره نامرئی به هم بدوزید.

به این صورت دو لایه بهم وصل می شوند.

وصل کردن کفی

مرحله پنجم بافت صندل تابستانی : بافت رویه

حالا میریم سراغ بافت آخرین بخش صندل روفرشی

29 زنجیره ببافید. دو زنجیره آخر را نبافته و از سومی تا ابتدا را پایه کوتاه ببافید.

یک زنجیره زده و یک پایه کوتاه ببافید.
4 زنجیره زده ، 2 پایه رج قبل را رد کرده و در سومی دو پایه بلند ببافید.

حالا در پایه کوتاه اول رج یک گره پفکی بزنید.

(4 بار نخ را دور قلاب انداخته و از پایه کوتاه نخ بگیرید و پفکی ببافید).

تا انتهای رج ( 2 پایه را نبافته و در سومی دو پایه بلند ببافید. جایی که دو پایه بلند قبلی را زده بودید پفکی ببافید.)

محل پفکی در عکس نشان داده شده (پایه کوتاه رج قبل که دو پایه بلند رویش بافته شده)

انتهای رج یک پایه بلند ببافید.

مثل رج قبل یک زنجیره زده و یک پایه کوتاه ببافید.
4 زنجیره زده ، 2 پایه رج قبل را رد کرده و در سومی دو پایه بلند ببافید و تکرار ….

انتهای هر رج یک پایه بلند است.

در کل 5 رج به همین شکل ببافید.

هنری

نقشه رویه کفش صندل

الگوی کفش

3 رج نمایش داده شده.

یک زنجیره زده کار را برگردانده و یک رج پایه کوتاه ببافید.

مرحله ششم بافت صندل تابستانی : وصل رویه به کفی

حالا این قسمت را با پایه کوتاه به کفی ببافید.
بهتر است محل اتصال را با پوشیدن پاپوش تعیین کنید.

وصل کردن رویه با پایه کوتاه
می توانید یک طرف رویه را از داخل بدوزید.

طرف دیگر را از بیرون

این هم صندل روفرشی زیبای ما

کفش

سخن پایانی

امیدواریم که دو آموزش فوق ، مورد پسندتان واقع گردیده باشد و بتوانید به کمک مکرومه و ابزارهای ساده و نیز قلاب و کاموا ، صندل های زیبای فوق را ببافید و به پا کنید.

FavoriteLoadingپسندیدم

درباره‌ی فرناز باقری

فرناز باقری هستم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت از دانشگاه بوعلی سینا ، معلم هستم و به دلیل کار در محیط مدرسه، همواره در حال خواندن و یادگیری مطالب جدید هستم، و در تلاشم تا آموخته هایم را در زمینه های مختلف در وب سایت نیمه شب بنویسم، امیدوارم مطالبی که می نویسم مورد پسند شما واقع شود.

همچنین ببینید

آموزش ساخت خمیر فیمو در خانه

آموزش ساخت خمیر فیمو در خانه

خمیر فیمو نام یکی از برندهای خمیر پلیمری است که در ایران قابل دسترسی نیست. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.