نام های دخترانه زیبا در اشعار سعدی

در مقالات پیشین از وبسایت نیمه شب، به معرفی اسامی زیبا در دیوان حافظ و شاهنامه فردوسی پرداخته شد و حال امروز در این مقاله، به گردآوری نام های دخترانه زیبا در اشعار سعدی پرداخته شده است که امیدواریم این اسامی نیز مورد پسند شما عزیزان واقع گردد.

مقدمه

انتخاب کردن نام برای بسیاری از پدر و مادرهایی که شیفته و دل بسته اشعار شاعر بزرگ، مانند سعدی هستند شاید انتخابی مهم یا حتي سخت باشد اما با این حال می توان به جرات گفت نام های ادبی که در غزلیات شاعرانی بزرگ همچون سعدی ذکر شده است در فرهنگ ایرانی و حتی در فرهنگ های ملل مختلف از محبوبیت خاصی برخوردار بوده است. این محبوبیت هنوز هم جایگاه خود را از دست نداده و نمی دهد. در میان بسیاری از شعرها و غزل‌های سعدی، نام های زیبای دخترانه بسیار زیبایی به چشم می‌خورد که در ادامه مقاله، به مرور این اسامی زیبا و بیت های مختص آنها خواهیم پرداخت.

نام های دخترانه زیبا در اشعار سعدی

فهرست اسامی نام های دخترانه زیبا در اشعار سعدی

گلبرگ: برگ گل

گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن

یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

گلبو: دارای بوی گل

باد گلبوی سحر خوش می‌وزد خیز ای ندیم

بس که خواهد رفت بر بالای خاک ما نسیم

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ماهرو: یار چهره همچون ماه که این اسم یکی از نام های دخترانه زیبا در اشعار سعدی است.

ای ماهروی حاضر غایب که پیش دل

یک روز نگذرد که تو صد بار نگذری

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ارمغان: هدیه

دیدار دلفروزش در پایم ارغوان ریخت
گفتار جان فزایش در گوشم ارغنون زد

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

گلرخ: دارای چهره همچون گل

ما خار غم در پای جان در کویت ای گلرخ روان

وان گه که را پروای آن کز پای نشتر برکند

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

بنفشه: گلی که در فصل بهار می روید

ور بی‌تو میان ارغوان و سمنم

بنشینم و چون بنفشه سر برنکنم

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

یاسمن: یاسمن یکی از  نام های دخترانه زیبا در اشعار سعدی می باشد و به معنای نام نوعی گل خوشبو است.

گلست   آن   یاسمن   یا   ماه    یا   روی

شبست   آن  یا  شبه  یا  مشک  یا   بوی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

صراحی: ظرف شیشه ای شراب

دل که بیابان گرفت چشم ندارد به راه

سر که صراحی کشید گوش ندارد به پند

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ساقی: آن که شراب در پیاله می ریزد

ساقی بده آن شراب گلرنگ

مطرب بزن آن نوای بر چنگ

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

نسیم: باد ملایم

هر صبحدم نسیم گل از بوستان توست

الحان بلبل از نفس دوستان توست

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

رضوان: نگهبان بهشت

گر بیارند کلید همه درهای بهشت

جان عاشق به تماشاگه رضوان نرود

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

نام های دخترانه زیبا در اشعار سعدی

ادامه فهرست اسامی نام های دخترانه زیبا در اشعار سعدی

صبا: صبا یکی از نام های دخترانه زیبا در اشعار سعدی می باشد و به معنای باد خنکی است که از جانب شمال شرقی ورزد

که حال تشنه نمی دانی ای گل سیراب

اگر چراغ بمیرد صبا چه غم دارد

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

فرح: شادمانی، سرور

گر خون دل خوری فرح افزای می خوری

ور قصد جان کنی طرب انگیز می کنی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

دلان: منسوب به دل، از جنس روح و جان

به جان زنده دلان سعدیا

که ملک وجود نیرزد آنکه دلی را ز خود بیازاری

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

گلزار: گلستان، گلشن

دوستان گویند که سعدی خیمه در گلزار زن

من گلی را دوست می دارم که در گلزار نیست

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

دلبند: عزیز و محبوب

در عهد تو ای نگار دلبند

بس عهد که بشکنند و سوگند

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

بیشتر بخوانید: اسامی دخترانه و پسرانه در کتاب حافظ

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

بهشت: فردوس

می بهشت ننوشم ز جام ساقی رضوان

مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

دریا: توده ای عظیم از آب

سعدی به لب دریا دردانه کجا یابی

در کام نهنگان رو گر می‌طلبی کامی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

گلبن: بوته گل

در گلستانی کان گلبن خندان بنشست

سرو آزاد به یک پای غرامت برخاست

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ترنج: نام گیاهی، مرکب از طرح های اسلیمی و …

گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی

روا بود که ملامت کنی زلیخا را

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

نیلوفر: نام نوعی گل و یکی از نام های دخترانه زیبا در اشعار سعدی می باشد.

چو نیلوفر در آب و مهر در میغ

پری رخ در نقاب پرنیان است

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پرنیان: مانند پری

زان روی و خال دلستان برکش نقاب پرنیان

تا پیش رویت آسمان آن خال اختر برکند

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

لاله: نام نوعی گل سرخ

نسرین: نام نوعی گل به رنگ سفید و زرد

بهار: یکی از فصول سال تقویم شمسی

گر بهار و لاله و نسرین نروید گو مروی

پرده بردار ای بهار و لاله و نسرین من

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

مهربان: با مهر و محبت

نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی

که ز دوستی بمیریم و تو را خبر نباشد

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

سوزان: سوزنده

تو هیچ عهد نبستی که عاقبت نشکستی

مرا بر آتش سوزان نشاندی و ننشستی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

نگارین: زیبا و آراسته

سیمین: نقره گون

شیرین: دلپذیر

نگارین روی و شیرین خوی و عنبربوی و سیمین تن

چه خوش بودی در آغوشم اگر یارای آنستی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

نام های دخترانه زیبا در اشعار سعدی

ادامه فهرست اسامی نام های دخترانه زیبا در اشعار سعدی

نگار: معشوق زیبا، نقش رنگین

دیر آمدی ای نگار سرمست

زودت ندهیم دامن از دست

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پگاه: صبح زود

یکی پر طمع پیش خوارزمشاه

شنیدم که شد بامدادی پگاه

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

سرمه: وسیله ای مخصوص آرایش چشم

بکن سرمه غفلت از چشم پاک

که فردا شوی سرمه در چشم خاک

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

غزل: به معنای شعری کوتاه است که علاوه بر اینکه این نام یکی از نام های دخترانه زیبا در اشعار سعدی است بلکه به وفور در اشعار حافظ نیز یافت می شود

صوفی نظر نبازد جز با چنین حریفی

سعدی غزل نگوید جز بر چنین غزالی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

جانان: معشوق و محبوب دلها

باز از شراب دوشین در سر خمار دارم

وز باغ وصل جانان گل در کنار دارم

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پرگل: دارای گلهای بسیار

وآن که بیند برهنه اندامت

گوید این پرگل است پیرهنی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

جانا: مانند جان عزیز

گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز

فرمان برمت جانا بنشینم و برخیزم

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

آرام: مایه آسایش

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت

وآنچه در خواب نشد چشم من و پروین است

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

بیشتر بخوانید: اسم دخترانه پرنسسی و خاص

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

آسمان: عالم بالا

خلایق در تو حیرانند و جای حیرتست الحق

که مه را بر زمین بینند و مه بر آسمان باشد

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

گیسو: موی بلند یار

کمند: ریسمان بلند

بهشت است این که من دیدم نه رخسار

کمند است آن که وی دارد نه گیسو

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

شقایق: نام نوعی گل

بلبل سماع بر گل بستان همی کند

من بر گل شقایق رخسار می کنم

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

نرگس: جادو

کرشمه: ناز

چشمش به کرشمه گفت با من

در نرگس مست من چه آهوست

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

آفاق: گیتی، جهان

ولوله در شهر نیست جز شکن زلف یار

فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دوست

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

خزان: پاییز

هنگام نشاط و روز صحراست

فراش خزان ورق بیفشاند

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

دلا: ای دل

دلا اگر چه که تلخست بیخ صبر ولی

چو بر امید وصالست خوشگوار آید

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

زیبا: خوش رو

مرا خود با تو چیزی در میان هست

و گر نه روی زیبا در جهان هست

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

شکیبا: یکی از نام های دخترانه زیبا در اشعار سعدی است که به معنای صبور می باشد.

میندیش که هر که یک نظر روی تو دید

دیگر همه عمر از تو شکیبا گردد

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

شبنم: قطره های آب بر روی گل ها

نه چشم طامع از دنیا شود سیر

نه هرگز چاه پر گردد به شبنم

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

آرزو: مراد، حاجت

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

آهو: نام حیوانی با جشمانی زیبا

اي چشم تو دلفريب و جادو

در چشم تو خيره چشم آهو

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ماهرو: دارای چهره همچون ماه

ای ماهروی حاضر غایب که پیش دل

یک روز نگذرد که تو صد بار نگذری

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پری: موجودی نامریی
تو پری زاده ندانم ز کجا می‌آیی
کآدمیزاده نباشد به چنین زیبایی
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
نیکو: خوب و مورد پسند
نام نیکو گر بماند ز آدمی
به کزو ماند سرای زرنگار
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
نیکی : خوبی
اگر بد کنی، چشم نیکی مدار
که هرگز نیارد گز، انگور بار
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
نغمه: آواز
بلبل ز بام و زیر تو با نغمه های زیر
خواجو به زیر بام تو با ناله های زار
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
لیلی: معشوق مجنون
ای خوبتر از لیلی، بیم است که چون مجنون
عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

سخن پایانی

در این مقاله با اسامی زیبای دخترانه در اشعار سعدی آشنا گردیدیم و در مقالات آینده به ارائه اسامی زیبای پسرانه ماخوذ گردیده از دیوان اشعار این شاعر بزرگ خواهیم پرداخت، بنابرین اگر شما هم به این نوعی اسامی ادبی و زیبای کهن علاقمندید مطالب آتی وبسایت را از دست ندهید.

درباره‌ی فرناز باقری

فرناز باقری هستم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت از دانشگاه بوعلی سینا ، معلم هستم و به دلیل کار در محیط مدرسه، همواره در حال خواندن و یادگیری مطالب جدید هستم، و در تلاشم تا آموخته هایم را در زمینه های مختلف در وب سایت نیمه شب بنویسم، امیدوارم مطالبی که می نویسم مورد پسند شما واقع شود.

همچنین ببینید

لالایی کودکانه و تاثیرات آن

روانشناسی موسیقی لالایی از نوزادی تا بزرگسالی

موسیقی توانایی های ثابت شده ای برای آرام کردن اعصاب، برانگیختن احساسات، برانگیحتن و یادآوری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *