نحوه محاسبه سود بانکی

آیا پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اید؟ تا چه اندازه با نحوه محاسبه سود بانکی آشنایی دارید؟ خیلی از افراد ترجیح می‌دهند که به جای نگه‌داشتن وجوه نقد در نزد خود، آن را به بانک‌ها سپرده و در ازای پول سود بانکی نیز دریافت کنند. چرا که سالهاست سپرده‌گذاری در بانک‌‌ها، انتخاب خیلی از افراد بوده و امنیت پول را تامین می‌کند. روش‌های سرمایه‌گذاری متفاوت هستند و مسلما میزان سود دریافتی نیز بسته به مدت و مقدار پول سرمایه‌گذاری شده تغییر می‌کند. البته که میزان سود بانک‌ها با هم متفاوت بوده و برخی از بانک‌ها سود بیشتری را برای مشتریان خود در نظر گرفته‌اند. برای آگاه شدن از نحوه محاسبه سود بانکی، نیازی نیست که خود را به زحمت انداخته و به بانک بروید، چرا که ما در این مقاله از نیمه شب، فرمول و شیوه محاسبه سود بانکی را به زبانی ساده برایتان آماده کرده‌ایم.’

 

محاسبه سود بانکی

فرمول محاسبه سود بانکی برای سپرده‌های روزشمار (کوتاه‌مدت)

فرمول محاسبه روز شمار

سرمایه‌گذاری کوتاه مدت یا روزشمار به سپرده‌هایی گفته می‌شود که پول حداقل برای ۳٠ روز نزد بانک بماند و مبلغ سپرده نیز از حداقل مبلغ تعیین شده براى افتتاح حساب کمتر نباشد. در این نوع سپرده برداشت، واریز، انسداد حساب و مبلغ یا بستن حساب در همه شعب بانک مربوطه ممکن است. همچنین در سپرده کوتاه مدت، می‌توان علاوه بر بانک از طریق راه‌هایی مثل کارتخوان، دستگاه خودپرداز، تلفن بانک و یا بانکداری اینترنتی به حساب دسترسی پیدا کرد. برای مثال سپرده ۳ یا ۶ ماهه، از نوع سپرده‌گذاری کوتاه مدت محسوب می‌شوند.

 

فرمول محاسبه سپرده کوتاه مدت:

(مدت به روز) × (نرخ سود) × (مبلغ سپرده‌گذاری) ÷ ۳۶۵ روز سال= سود سپرده‌های کوتاه‌مدت (روزشمار)

مثال برای فرمول محاسبه سود کوتاه مدت:

برای اینکه فرمول محاسبه سپرده کوتاه مدت برایتان بهتر جا بی‌افتد، برایتان یک مثال خواهم زد.

فرض کنید که:
_مبلغ سرمایه‌گذاری شده: ۱٠ میلیون تومان
_نرخ سود روزشمار ۱۵٪ درصد

ابتدا ۱٠ میلیون را در ۳٠ روز ماه ضرب می‌کنیم. اگر ماه ۳۱ روزه بود، عدد ۳۱ را به جای عدد ۳٠ قرار می‌دهیم. در این مثال ماه ۳٠ روزه را در نظر می‌گیریم که مساوی است با:
۳٠٠،٠٠٠،٠٠٠ = ۳٠ ×۱٠،٠٠٠،٠٠٠
حالا عدد بدست آمده را در عدد ( ۱۵٪ درصد) ضرب می‌کنیم
٠٠٠، ٠٠٠، ۴۵ = ٪۱۵ × ۳٠٠،٠٠٠،٠٠٠
عدد بدست آمده چهل و پنج میلیون تومان می‌باشد. اکنون باید چهل و پنج میلیون را تقسیم بر تعداد روزهای سال یعنی عدد ۳۶۵ بکنید که برابر است با:
٠٠٠، ۱۲۳= ۳۶۵÷ ٠٠٠، ٠٠٠، ۴۵

پس نتیجه گرفتیم که به یک سپرده ۱٠ میلیون تومانی با حسب سود ۱۵٪ درصد در یک ماه ۳٠ روزه، ۱۲۳ هزار تومان سود تعلق خواهد گرفت.

مثال محاسبه سود کوتاه مدت برای ماه ۳۱ روزه

حالا اعداد بالا را برای یک ماه ۳۱ روزه محاسبه می‌کنیم که برابر است با:
۳۱٠،٠٠٠،٠٠٠= ۳۱ × ٠٠٠، ٠٠٠، ۱٠

٠٠٠، ۵٠٠، ۴۶ = ٪۱۵ ×٠٠٠، ٠٠٠، ۳۱٠

٠٠٠، ۱۲۷= ۳۶۵ ÷ ٠٠٠، ٠٠٠، ۴۶

با محاسبه این فرمول ساده، نتیجه گرفتیم که به یک سپرده ۱٠ میلیون تومانی با حسب سود ۱۵٪ درصد در یک ماه ۳۱ روزه، ۱۲۷ هزار تومان سود تعلق خواهد گرفت.

 

فرمول محاسبه سود بانکی برای سپرده‌های بلند مدت ( سالانه)

فرمول محاسبه

در سرمایه‌گذاری بلند مدت باید پول یا همان سپرده حداقل برای ۱ سال نزد بانک باقی بماند. در سپرده بلند مدت نباید مبلغ سپرده از مبلغ تعیین شده براى افتتاح سپرده کمتر باشد. در حال حاضر سود سپرده‌هاى سرمایه‌گذارى بلند مدت پس از تامین وجه و با رعایت ماندگاری حداقل ۳٠ روز متوالی محاسبه شده و در روز تعیین شده توسط مشتری، به حساب اعلام شده از سوی او واریز می شود. در صورتی که مبلغ سپرده‌گذاری شده قبل از کامل شدن ۳٠ روز از بانک مطالبه شود، دیگر به سپرده سودی تعلق نخواهد گرفت. متقاضی پس از بستن قرارداد بلند مدت، باید یک حساب جاری، پس انداز و یا کوتاه مدت برای واریز سود به بانک معرفی کند.

 

فومول محاسبه سپرده بلند مدت:

مرحله اول: نرخ سود × مبلغ سپرده = سود سپرده یک ساله

مرحله دوم: سود سپرده یکساله ÷ ۱۲ = سود سپرده ماهانه

مثال برای محاسبه سپرده بلند مدت
برای روشن شدن سود سپرده یکساله، کافیست که اعداد را در فرمول جایگذاری کنید.

فرض کنید که:
_مبلغ سرمایه گذاری شده ۲٠ میلیون تومان
_نرخ سود سالانه ۱۵٪ درصد

ابتدا باید مبلغ ۲٠ میلیون را ضربدر ۱۵٪ درصد می‌کنیم که می‌شود:
٠٠٠، ٠٠٠، ۳= ٪۱۵ × ۲٠،٠٠٠،٠٠٠

در مرحله بعد، باید عدد بدست آمده را در تعداد ماه‌های سال یعنی عدد ۱۲ تقسیم کنیم که نتیجه می‌شود:

٠٠٠، ۲۵٠= ۱۲ ÷ ٠٠٠، ٠٠٠، ۳

در نتیجه این محاسبه، نتیجه گرفتیم که به یک سپرده بلند مدت ۲٠ میلیون تومانی با حسب سود ۱۵٪ درصد در سال، در هر ماه ۲۵٠ هزار تومان سود تعلق می‌گیرد.

 

میزان سود بانکی سپرده روز شمار و بلند مدت در سال ۱۴٠٠

اگر قصد سرمایه‌گذاری در بانک را دارید، بد نیست که از میزان سود دریافتی نیز باخبر بشوید. طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی که برگرفته از تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار است، میزان سود سپرده‌های بانکی بر مبنای زیر می‌باشد:

سپرده کوتاه‌ مدت عادی (کارت‌های بانکی): ۱۰ درصد

سپرده کوتاه مدت ویژه سه‌ ماهه: ۱۲ درصد

سپرده کوتاه‌ مدت ویژه شش‌ ماهه: ۱۴ درصد

سپرده بلند مدت با سررسید یک‌ سال: ۱۶ درصد

سپرده بلندمدت با سر رسید دو سال: ۱۸ درصد

 

چه بانک‌هایی بیشترین میزان سود را دارند؟

سود بانک

بانک آینده با سود ۱۸ درصد و حداقل موجودی
۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

بانک رفاه کارگران با سود ۱۸ درصد و حداقل موجودی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

بانک اقتصاد‌ نوین با سود ۱۸ درصد و حداقل موجودی ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

بانک انصار با سود ۱۸ درصد و حداقل موجودی ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

بانک ایران‌زمین با سود ۱۸ درصد و حداقل موجودی ۱۰٫۰۰۰٫۰۰٠ تومان

بانک پارسیان با سود ۱۸ درصد و حداقل موجودی ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

بانک پاسارگاد با سود ۱۸ درصد و حداقل موجودی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

پست بانک با سود ۱۵ درصد و حداقل موجودی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

بانک تجارت با سود ۱۸ درصد و حداقل موجودی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

بانک توسعه تعاون با سود ۱۸ درصد و حداقل موجودی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

بانک توسعه صادرات با سود ۱۵ درصد و حداقل موجودی ۱٫۰۰۰٫۰٠۰ میلیون تومان

بانک حکمت ایرانیان با سود ۱۵ درصد و حداقل موجودی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

بانک خاورمیانه با سود ۱۵ درصد و حداقل موجودی۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

بانک دی با سود ۱۸ درصد و حداقل موجودی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

بانک سامان با سود ۱۸ درصد و حداقل موجودی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

بانک سپه با سود ۱۸ درصد و حداقل موجودی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

بانک سرمایه با سود ۱۸ درصد و حداقل موجودی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰۰ میلیون تومان

بانک سینا با سود ۱۸ درصد و حداقل موجودی۱٫۰۰۰٫۰۰۰۰ میلیون تومان

بانک شهر با سود ۱۸ درصد و حداقل موجودی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

بانک صادرات با سود ۱۸ درصد و حداقل موجودی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

بانک صنعت‌ و معدن با سود ۱۵ درصد و حداقل موجودی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰۰ میلیون تومان

بانک قوامین با سود ۱۹ درصد و حداقل موجودی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰۰ میلیون تومان

بانک کارآفرین با سود ۱۸ درصد و حداقل موجودی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

بانک کشاورزی با سود ۱۸ درصد و حداقل موجودی۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

بانک گردشگری با سود ۱۹ درصد و حداقل موجودی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

بانک مسکن با سود ۱۸ درصد حداقل موجودی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

بانک ملت با سود ۱۸ درصد حداقل موجودی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

بانک ملی با سود ۱۸ درصد و حداقل موجودی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

بانک مهر‌اقتصاد با سود ۱۸ درصد و حداقل موجودی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

بانک موسسه کوثر با سود ۱۸ درصد و حداقل موجودی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

موسسه ملل با سود ۱۸ درصد و حداقل موجودی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

موسسه نور با سود ۱۸ درصد و حداقل موجودی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان

 

سخن پایانی

همانطور که مشاهده کردید، محاسبه سود سپرده کوتاه یا بلند مدت بانکی با هر مبلغ و درصدی فقط با استفاده از دو فرمول ساده قابل انجام است. امیدوارم که مطالب مقاله محاسبه سود بانکی برایتان کاربردی بوده باشد.

FavoriteLoadingپسندیدم

درباره‌ی فاطمه زارعی

همچنین ببینید

کیفیت خواب

20 نکته برای بهبود کیفیت خواب

آیا تا به‌حال برایتان پیش‌آمده حتی در شب‌هایی که به‌ اندازه‌ی کافی خوابیده‌اید باز صبح‌ها …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *