درباره نیمه شب


وبسایت نیمه شب با هدف ارائه انواع خبرها و آموزش های کمیاب در تاریخ27 بهمن ماه سال 1399 ایجاد گردید. نیمه شب همواره تلاش میکند تا مخاطبان خود را تبدیل به نویسندگان فعال وبسایت کند تا به این صورت بیشترین تعامل را با مخاطبان خود داشته باشد از این رو قابلیت نویسندگی به وبسایت اضافه گردید. آموزش ها و مطالبی که در نیمه شب قرار میگیرد اکثرا مطالبی است که در فضای مجازی و اینترنت کمتر به چشم میخورد. امیدواریم با گسترده تر شدن وبسایت بتوانیم خدمات بهتری را به مخاطبان ارائه دهیم.