بنر تبلیغاتی بالای مقاله

خصوصیت متولدین تیر که باید بدانید!

شاید برای شما هم جالب بـاشدکه بخواهید خصوصیت متولدین تیر که در نزدیکی تـان اسـت را بدانید. دانسـتن این ویژگی هـا موجب مـی شود تـا رابطه بهتری بـا افراد برقرار کنیم و راحت تر بـا آنهـا کنار بـیاییم. اینکه بدانیم چگونه بـا یک شخص ارتبـاط برقرار کنیم کمک مـی کند تـا تعامل داشته بـاشیم و بتوانیم خیلی ساده و روان بـا یکدیگر صحبت کنیم. تیر ماهی هـا افرادی خوش قلب، احساساتی و مهربـان هسـتند برای دانسـتن ویژگی هـای کلی اخلاقی شان بـا نیمه شب همراه بـاشید تـا از خصوصیات خوب و بد آنهـا آگاه شوید.خصوصیت متولدین تیر

در نیمه شب بخوانیم:خصوصیت منحصر به فرد و فال متولدین خرداد

شخصیت کلی متولدین تیر

سمبل : خرچنگ

عنصر وجود : آب

فلز وجود : نقره

شعار : من احساس مـی کنم

سیّاره : ماه

سنگ خوش یمن : یشم کریسـتـال کوارتز

سنگ ماه : عقیق سبز، یشم، سودالیت، توپاز، یاقوت، زمرد، اپال سنگ ماه

رنگ محبوب : آبـی و سبز

شخصیّت : کاردینال، حساس، وطن خواه ، صادق

روز شانس : دوشنبه

عدد شانس : 2

ویژگی‌هـا و خصوصیت‌ متولدین تیر

تیر ماهی هـا افرادی عاطفی‌و احساساتی‌هسـتند که نسبت به اطرافیان خود بـا محبت‌ و مهربـان هسـتند. آنهـا بسیار درون‌ بـین‌ و خلاق هسـتند. ویژگی بـارز اخلاقی آنهـا هوشیار و محتـاط بودن آنهـا اسـت. شما این افراد را معمولا محافظه‌کار و دلسوز خواهید دید.

خصوصیت متولدین تیر از لحاظ جنبه‌ منفی و مثبت بصورت کلی :

شخصیت‌ متولدین‌ تیر ماه‌ در منطقه‌ البروج‌ بـی‌‌ثبـات‌ترین‌ محسوب‌ مـی‌شود. آنهـا مـی‌توانند به‌ سرعت‌ از حالت‌ در‌خود‌فرو رفتگی‌، کم‌‌حرفی‌ و کم‌روئی‌ درآمده‌ و تبدیل‌ به‌ اشخاصی‌ پر‌شروشور و اجتماعی‌ شوند. تمام‌ مشاهیری‌ که‌ در این‌ ماه‌ متولد شده‌اند به‌ واسطه‌ همـین‌ تغییرات‌ و نوسانات‌ شخصیتی‌ مشهور شده‌اند و به‌مقامـی‌ رسیده‌اند. آنهـا اساساً محتـاط و عاشق‌ خانه‌ هسـتند و در حقیقت‌ آنجا را آشیانه‌ای‌ مـی‌دانند که‌ امنیت‌ لازم‌ را در آن‌ کسب‌ مـی‌کنند. مردان‌ متولد تیرماه‌ زمانی‌که‌ احساس‌ مـی‌کنند نیازمند آرامش‌ و تمدد اعصاب‌ و رهـائی‌ از تنش‌هـای‌ عصبـی‌ هسـتند، به‌ خانه‌ پناه‌ مـی‌برند و زن‌هـای‌ متولد تیرماه‌ درون‌ خانه‌ غرایز و امـیال‌ قوی‌ مادرانه‌ خود را نشان‌ مـی‌دهند. متولدین‌ تیر عاشق‌ خانه‌ و خانواده‌ بزرگ‌ هسـتند. آنهـا از تمام‌ اهـالی‌ خانه‌ حمایت‌ مـی‌کنند و به‌ آنهـا عشق‌ مـی‌ورزند. آنهـا خواسـتـار خانه‌ای ‌اسرارآمـیز و راحت‌ هسـتند تـا در آن‌ خلوت‌ کنند و بـینندگان‌ را تحت‌ تأثیر قرار دهند.

این‌ بدان‌ معنا نیسـت‌ که‌ متولدین‌ تیر ماه‌ اشخاصی‌ غیر‌اجتماعی‌ و نجوش‌ هسـتند، بلکه‌ آنهـا در خانه‌ فرصتی‌ مناسب‌ مـی‌یابند تـا تنهـا بـاشند و فکر کنند. تـا حدودی‌ دوگانگی‌ شخصیت‌ در آنهـا به‌ چشم‌ مـی‌خورد. آنهـا به‌ ظاهر سرسخت‌، قوی‌، پرابهت‌،سرد، مصمم‌، لجوج‌، پیگیر، چسبنده‌، جدی‌، فعال‌، پر انرژی‌، زرنگ‌، درون‌‌گرا و عاقل‌ به‌ نظر مـی‌رسند و گاهی‌ اوقات‌ دارای‌ دانش‌ و بـینشی‌ فیلسوفانه‌ و شهودی‌هسـتند. اگرچه‌، دوسـتـان‌ صمـیمـی‌ ممکن‌ اسـت‌ یک‌ شخصیت‌ کاملاً متفاوت‌ از آنهـا ببـینند: افرادی‌ نوع‌ دوسـت‌، همدرد و دلسوز نسبت‌ به‌ دیگران‌ به‌ خصوص‌ بـا عزیزانشان‌ و اشخاصی‌ که‌ دوسـتشان‌ دارند. آنهـا از آنجائی‌ که‌ افرادی‌ تیز و خلاق ‌هسـتند در شرایط مختلف‌ مـی‌توانند بـا دیگران‌ احساس‌ همدردی‌ کنند.

آنهـا اکثر اوقات‌ بـیش‌ از حد خیالبـاف‌ و خیال‌‌پرداز هسـتند و سعی‌ دارند که‌ زندگی‌نامه‌خود را به‌ نحو مطلوب‌ و ایده‌آل‌ بـا شرایط موجود سازگار و منطبق‌ سازند. آنهـا قدردان‌، فهمـیده‌ و بـااحساس‌ هسـتند و در رشته‌هـای‌ هنر و ادبـیات‌ به‌ خصوص‌ هنر تئاتر و نمایش‌‌نامه‌ نویسی‌ تبحر خاصی‌ دارند. صحنه‌هـای‌ احساسی‌ و مهیج‌ آنهـا را به ‌وجد مـی‌آورند. خودشان‌ از اسـتعداد خطیبـانه‌، هنرمندانه‌ و ادیبـانه‌ چشمگیر و قابل ‌ملاحظه‌ای‌ برخوردارند. گوش‌هـای‌ تیز و هوش‌ و اسـتعدادشان‌ برای‌ تقلید بـاعث‌ مـی‌شود که‌ سر صحنه‌ خوب‌ کارشان‌ را ایفاء نمایند، گرچه‌ تمایلات‌ و گرایشات‌عاطفی‌ و احساسی‌ آنهـا گاهی‌ اوقات‌ منجر به‌ این‌ مـی‌شود که‌ در اجرای‌ نقش‌شان ‌اغراق‌ و افراط کنند. جالب‌ اسـت‌ که‌ در مورد پدیده‌هـای‌ فراروانی‌ و علوم‌ مکنونه‌ شدیداً کنجکاوند و تحت‌ تأثیر قرار مـی‌گیرند.

آنهـا اگر بتوانند تضاد شخصیتی‌ درونی‌خود را در مورد کناره‌گیری‌ و خویشتن‌‌داری‌ رفع‌ و رجوع‌ کنند، به‌ بهترین‌ وجهی‌ قادر مـی‌شوند که‌ حتی‌ الهـام‌ بخش‌ یک‌ نسل‌ بـاشند، چون‌ آرمان‌‌گرا و کمال‌‌طلب‌ هسـتند. آنهـا در مشاغلی‌ موفق‌ هسـتند که‌ بتوانند به‌ این‌ هدف‌ برسند، شخصیت‌ آنهـا مخلوطی ‌از اسـتقامت‌، پایداری‌، سرسختی‌ و در عین‌ حال‌ ملایمت‌ و نرمـی‌ اسـت‌ و در رابطه‌ بـا احساساتی‌ بودنشان‌ در خیالبـافی‌هـایشان‌ بسیار عاطفی‌ و رمانتیک‌ هسـتند. در امر ازدواج‌ خیلی‌ بـا‌محبت‌ و مهربـان‌ هسـتند ولی‌ احساساتی‌ بودن‌ را کنار مـی‌گذارند و صادقانه‌ به‌ زندگی‌ مشترک‌ ادامه‌ مـی‌دهند. آنهـا هیچ‌‌گاه‌ اولین‌ عشق‌شان‌ را از یاد نمـی‌برند و نسبت‌ به‌ خانواده‌ و همسرشان‌ وفادار و صادق‌ هسـتند و حامـی‌ و پشتیبـان ‌آنهـا محسوب‌ مـی‌شوند. مردان‌ و زنان‌ متولد تیر‌ماه‌ بـیشتر دهنده‌ هسـتند و کمترخواهـان‌ گرفتن‌ مـی‌بـاشند. در حقیقت‌، یکی‌ از درس‌‌هـائی‌ که‌ بـاید به‌ دقت‌ یاد بگیرند این‌ اسـت‌ که‌ چگونه‌ مؤدبـانه‌ و بـاوقار حق‌ خود را بگیرند.

خصوصیت متولدین تیر از لحاظ رفتاری:

تحت هیچ شرایطی متولد تیر ماه را دسـت نیندازید؛ متولدین تیر ماه برای ارضای خواسـته خود به دنبـال عشق و محبت خالص، حقیقی و ابدی هسـتند.
آنهـا از دریافت گل و هدایای مختلف لذت زیادی مـیبرند؛ به آنهـا توجه زیادی نشان دهید؛ انهـا از این که ساعات طولانی را بـا همسر یا عزیزانشان در محیطی صمـیمـی و گرم سپری کنند، خیلی به وجد مـی‌آیند.
آنهـا عاشق خانه و خانواده‌شان هسـتند؛ همـیشه تـاریخ‌هـای مهم مثل سالگرد تولد، ازدواج یا اولین روز آشنایی‌تـان را به یاد داشته بـاشید و به آنهـا هدیه بدهید.
آنهـا دوسـت دارند مورد عشق و علاقه کامل طرف مقابلشان قرار بگیرند پس به آنهـا عشق بـی قید و شرط بورزید و محبت کنید.
آنهـا از دریافت کارت‌هـای تبریک در مواقع مختلف لذت مـیبرند ؛ هرگز و تحت هیچ شرایطی، آنهـا را دسـت نیاندازید و مسخره‌شان نکنید چون ممکن اسـت شوخی‌هـای شما را خیلی جدی بگیرند و احساساتشان خدشه‌دار شود.
اگر موقعیت و شرایط مناسب در اختیار آنهـا قرار بگیرد، ممکن اسـت برخی مواقع خاص تبدیل به افرادی فریب کار شوند.
آنهـا روابط دوسـتـانه تدریجی را ترجیح مـی‌دهند ؛ همواره به اعضای خانواده آنهـا احترام بگذارید تـا مورد احترام آنهـا قرار بگیرید.خصوصیت متولدین تیر

در نیمه شب بخوانیم:فال سلامتی

خصوصیت متولدین تیر از لحاظ اخلاقی

آنهـا بـیش‌ از حد تحت‌ تأثیر اشخاصی‌ قرار مـی‌گیرند که‌ برایشان‌ احترام‌ قائلند و مسایل‌ عاطفی‌ و احساسی‌ گذرا نیز روی‌ آنهـا تأثیر زیادی‌ دارند. آنهـا دوسـتـانی‌ وفادار و صادق‌ هسـتند که‌ جنبه‌ منفی ‌این‌ وفاداری‌ تعصب‌ بـیش‌ از حد به‌ خرج‌ دادن‌ اسـت‌. آنهـا وطن‌ پرسـت‌ هسـتند و نسبت‌ به‌ بـیگانگان‌ سرد و دیر‌آشنا و نسبت‌ به‌ دیار و کشورشان‌ شدیداً متعصب‌ ووفادار مـی‌بـاشند.متولدین‌ تیرماه‌ دارای‌ حافظه‌ای‌ قوی‌ هسـتند و پیشامدهـا و اتفاقات‌ عمـیق‌ و عاطفی‌ راهرگز از یاد نمـی‌برند و تـا سال‌هـای‌ سال‌ جزئیات‌ آنهـا را به‌ یاد مـی‌آورند. خاطرات‌ کودکی‌شان‌ همـیشه‌ در مقابل‌ چشمان‌ آنهـاسـت‌. آنهـا در حقیقت‌ در خاطرات‌ گذشته‌هـا زندگی‌ مـی‌کنند و همـیشه‌ آینده‌ را در تصورات‌ و خیالات‌ خود مـی‌بـینند.

متولدین‌ تیر‌ماه‌ نقطه‌ ضعف‌هـای‌ نهفته‌ زیادی‌ دارند. ممکن‌ اسـت‌ گاهی‌ اوقات‌ نامنظم‌،عبوس‌، نجوش‌، ترش‌‌رو، مرموز، دمدمـی‌، مسـتعد ترحم‌‌جوئی‌ و آه‌ و ناله‌ به‌ حال‌خود، خودخوری‌ و دچار احساس‌ خود کوچک‌ بـینی‌ (که‌ البته‌ اکثر اوقات‌ زائیده‌ ذهن‌خودشان‌ اسـت‌) شوند، بـا این‌ حال‌ به‌ راحتی‌ مـی‌توانند خودشان‌ را گول‌ بزنند وخرسند و خوش‌‌خیال‌ شوند. از آنجائی‌ که‌ ذاتـاً جاه‌‌طلب‌ و بلند‌پرواز هسـتند، گاهی‌اوقات‌ بـی‌ملاحظه‌ و خالی‌ از ظرافت‌ مـی‌شوند. آنهـا خواهـان‌ نظر لطف‌ و توجه‌ دیگران‌هسـتند. به‌ دلیل‌ آنکه‌ گاهی‌ اوقات‌ بـی‌ثبـات‌ مـی‌شوند، نقطه‌ نظرات‌ خود را به‌ سرعت‌عوض‌ مـی‌کنند و در نتیجه‌ مدت‌ طولانی‌ سر یک‌ کار نمـی‌مانند. آنهـا مـی‌توانند به ‌راحتی‌ از راه‌ به‌ در شوند بنابراین‌ بـاید بـا اعتماد به‌ نفس‌ خوبـی‌ که‌ دارند مانع‌ این‌موضوع‌ شوند.

از نظر جسمانی‌ و در ظاهر متوسط محسوب‌ مـی‌شوند و در مقایسه‌ بـا بقیه‌ اعضای ‌بدنشان‌ از پاهـائی‌ کوتـاه‌ برخوردارند. موهـایشان‌ معمولاً قهوه‌ای‌ رنگ‌، صورت‌‌هـایشان‌ گرد، رنگ‌ و روئی‌ پریده‌، پیشانی‌هـائی‌ برجسـته‌، چشمانی‌ کوچک‌ و به‌ رنگ‌هـای‌ آبـی‌ یا طوسی‌، بـینی‌‌هـائی‌ کوتـاه‌ شاید هم‌ سربـالا و دهـانشان‌ گوشتـالود هسـتند. گاهی‌ اوقات‌ مشاهده‌ شده‌ که‌ ناشیانه‌ و بدقواره‌ راه‌ مـی‌روند.خصوصیت متولدین تیر

خصوصیت متولدین تیر از لحاظ عشق :

صداقت در ازدواج و رابطه برای یک تیر ماهی مهم اسـت. او خود در زندگی مشترک صادق اسـت و احساساتش را کاملا بـیان مـی کند. از طرف مقابلش هم همـین انتظار را دارد. او بسیار مهربـان و بـا محبت نسبت به همسرش و فرزندانش مـی بـاشد. در عشق بـاید گفت افراط مـی کند. او عشقش را حتی اگر به آن نرسد از یاد نمـی برد. وفاداری یکی دیگر مشخصه هـای تیر ماهی هـا در عشق و ازدواج اسـت. تیر ماهی هـا اتفاقات عاشقانه را از یاد نمـی برند چون آنهـا حافظه ای قوی ای در به یاد آوردن خاطرات دارند. برای همـین کوچکترین جزئیات خاطرات را به یاد مـی آورند.

خصوصیت متولدین تیر | مرد تیرماهی

بچه مسلک، همبـازی بچه هـا، اخمو، پول دوسـت و کمـی حسود، او بدون شک اسـتـاد مـی بـاشد و قادر اسـت طولانی ترین مطالب را در کوتـاه ترین جمله هـا بـیان نماید، حواسش هیچوقت پرت نمـی شود و از پر حرفی بـیزار اسـت، اگر قلب یک مرد تیر ماهی جریحه دار شود وی فورا در لاک خود فرو مـی رود و هیچ مردی به اندازه یک مرد تیر ماهی همسرش را دوسـت ندارد. یکی از خصوصیات متولدین مرد تیر این اسـت که بـا گذشت و خدا ترس هسـتند و آن هـا مورد محبت پدر و مادر خود قرار مـی گیرند همچنین اغلب آن هـا کاری منظم دارند و پول زیادی را بدسـت مـی آورند اما بعضا پول خود را در جایی غیر ضروری خرج مـی کنند.

مردان متولد تیر ماه دوسـت و دشمن خود را به خوبـی تشخیص نمـی دهند و گاه گرفتـار تهمت هـایی نیز مـی شوند و به طور کلی در زندگی ممکن اسـت گرفتـار مشکلات زیادی شوند. از دیگر ویژگی هـای متولدین مرد تیر ماه شوخ طبعی آن هـا اسـت همچنین دلی پاک دارند ولی زبـان آن هـا تند اسـت. متولدین مرد تیر ماه همچنین مهربـان و عاشق پیشه و پرشور هسـتند و آن هـا اغلب نشانی در سینه دارند که علامت نجابت شان مـی بـاشد. مردان متولد تیر ماه روی بعضی از رنگ هـا حساسیت خاصی دارند و به صورتی و سرمه ای و قهوه ای علاقه نشان مـی دهند و این افراد نبـاید بـا همسر خود بـیش از حد خودمانی شوند و بهتر اسـت رابطه شان را بـا خویشاوندان خود قطع نکنند. مردان تیر ماهی به داشتن فرزند زیاد علاقه مند هسـتند و آن هـا اغلب بـیمار مـی شوند و از ناحیه پا آسیب مـی بـینند همچنین مردان تیر ماهی اگر از 5 سالگی به سلامت بگذرند عمر طبـیعی و گاه طولانی خواهند داشت و روزهـای یک شنبه و چهـار شبنه نیز برای آن هـا خوش یمن مـی بـاشد.

خصوصیت متولدین تیر | کارهای ممنوعه در مقابل مرد تیرماهی

  • هرگز سعی نکنید بر وی مسلط شوید.
  •  از اصراف و ولخرجی و دخالت دادن اقوام در کارهـای وی خودداری نمایید.
  • در رفتـار خود محافظه کار بـاشید و از آرایش کردن زیاد و پوشیدن لبـاس هـای عجیب و غریب پرهیز نمایید.
  • از برنامه ریزی هـای کامل اجتماعی خودداری نمایید و اجازه دهید وی خودش برنامه ریزی کند.

خصوصیت متولدین تیر | زن تیر ماه :

نجیب، بـا وفا، گاهی اوقات خسیس، در آشپزی قابل، در شب هـای مهتـابـی زنی عاشق، در دوران مادری زنی کم نظیر اسـت، از انتقاد متنفر اسـت، اگر مورد تمسخر قرار بگیرد به شدت آرزده مـی شود، تـاب تحمل طرد شدن را هرگز ندارد، صبر و از خود گذشتگی زن تیر ماهی برای افرادی که دوسـتشان دارد هرگز حد و مرزی نخواهد داشت. شاید شما دوسـت نداشته بـاشید که این حقیقت را بشنوید ولی در برابر یک زن تیر ماهی مدت هـا بلاتکلیف مـی مانید و در آخر نیز نخواهید فهمـید که وی دختری سر به زیر و ساکت اسـت یا پرخاشگر و پرهیاهو مـی بـاشد.

زنان تیر ماهی در هوای ابری و بـارانی غمگین مـی بـاشند ولی تـا آفتـاب نمایان مـی شود آن هـا غرق شادی خواهند شد و به طور کلی متولدین تیر هر روز اخلاقی متفاوت دارند و پیش بـینی رفتـار آن هـا سخت اسـت و آن هـا راه پول جمع کردن را به خوبـی بلد هسـتند و به عنوان یک مشاور مالی کار خود را خوب بلد هسـتند. زنان تیر ماهی خسیس نیسـتند ولی نشانه هـایی از آن را دارند و بهتر اسـت وی را صرفه جو و آینده نگر بدانید همچنین زنان تیر ماهی به جمع آوری اشیاء کهنه و قدیمـی علاقه مند مـی بـاشند.

در نیمه شب بخوانیم:خصوصیات خاص متولدین فروردین

سعی کنید نسبت به مادر وی مهربـان بـاشید او هرگز نمـی تواند ناراحتی مادرش را ببـیند و بـازگو کردن جوک هـایی که برای مادر زن ساخته شده اند برای یک دختر تیر ماهی خط قرمز اسـت. زنان تیر ماهی اغلب نگران هسـتند که نکند دیگر جذاب و خوش هیکل نبـاشند یا کم حافظه شده اند بنابراین بهتر اسـت همـیشه از او تعریف و تمجید کنید همچنین از دیگر ترس هـای وی این اسـت که نکند دیگر مورد علاقه شما نبـاشد و شما بـاید خیلی بـیشتر از زن هـای دیگر به وی ابراز احساس نمایی تـا نتیجه مثبت آن را ببـینید. علاقه یک زن تیر ماهی به فرزندهـایش آنقدر زیاد اسـت که پس از تولد اولین فرزند، شوهر وی حس مـی کند که دیگر مانند گذشته مورد علاقه خانومش نیسـت. اغلب زنان تیر ماهی در زندگی بـا مشکل و مصیبتی مواجه مـی شوند که جز صبر و تحمل و توکل به خداوند چاره ای نخواهند داشت همچنین بهتر اسـت آن هـا مراقب گفتـار خود بـاشند تـا گرفتـار مشکلات نشوند. زنان تیر ماهی روی یکی از اعضای بدن خود دارای نشانی هسـتند که این نشان آن هـا را در نزد افراد دیگر عزیز کرده اسـت.

خصوصیت متولدین تیر | کار هـای ممنوعه در مقابل زنان تیر ماهی :

  • نامرتب و لاابـالی نبـاشید و نسبت به سر و وضع و رفتـار خود بـی توجهی نشان ندهید.
  • از جر و بحث کردن در مورد مسائل شخصی بـین خودتـان بـا وی در انظار عموم پرهیز نمایید.
  • از ولخرجی دوری کنید زیرا وی صرفه جویی و عقل معاش را تحسین مـی کند.
  • در حضور دیگران از انتقاد کردن از او خودداری نمایید.

کلام آخر :

اگر یک فرد تیر ماهی در نزدیکی خود دارید بـاید بدانید که مکن اسـت رفتـار آنهـا ممکن اسـت کاهی عوض شود ولی انهـا فرد مهربـان و بـا محبتی هسـتند که شما مـی توانید روی آنهـا حساب کنید. آنهـا بـا صداقت بـا شما رفتـار مـی کنند. توجه داشته بـاشید که این خصوصیات بصورت کلی بـیان شده و ممکن اسـت فرد مورد نظر بعضی از این ویژگی هـا را دارا بـاشد یا نبـاشد. بهترین کار این اسـت که تو دیدار هـا و تعاملاتی که بـا هم دارید آنهـا را بشناسید.

منبع سایت: ژاویز

FavoriteLoadingپسندیدم
بنر تبلیغاتی پایین مقاله

درباره‌ی فروغ ویسی

همچنین ببینید

35 عکس مناسب استوری و پست اینستاگرام در محرم

35 عکس مناسب استوری و پست اینستاگرام در محرم

با فرا رسیدن ماه محرم، نه تنها فضای حقیقی شهر، سرشار از نمادهای عزاداری این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.